• 3a.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 1.jpg
 • bene_15.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 10c.jpg
 • marmur_01.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 1a.jpg
 • 2.jpg
 • 15a.jpg
 • 15.jpg
 • 14a.jpg
 • 11d.jpg
 • 11a.jpg
 • 9.jpg
 • 19.jpg
 • 10b.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 5.jpg
 • 2b.jpg
 • 3.jpg
 • 20.jpg
 • 10.jpg
 • 11b.jpg
 • 17.jpg
 • 14.jpg
 • bank_wol_08.jpg
 • 7.jpg
 • 10a.jpg

Projekt ?NAMALUJ swoje EMOCJE? w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2014

Email Drukuj PDF

 

Projekt „NAMALUJ swoje EMOCJE”

Warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii dla osób osadzonychkobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego - z problemami agresji i przemocy domowej”.

w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2014.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu „Pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.”

umowa numer: DWOIP-I-552-25/14

 

Logo projektu zaprojektowane przez beneficjentów. Logo projektu zaprojektowane przez beneficjentów.
Plakat przygotowany na potrzeby projektu. Plakat przygotowany na potrzeby projektu.
Logo Ministerstwa Sprawiedliwości. Logo Ministerstwa Sprawiedliwości.
Logo Fundacji Logo Fundacji

 

Projekt „NAMALUJ swoje EMOCJE” odpowiada wprost na deficyty penitencjarne jakie zostały wskazane przez jednostki penitencjarne okręgu warszawskiego w zakresie zwiększenia oferty aktywizacyjnej  dla osób osadzonych ze zdiagnozowanymi problemami readaptacyjnymi, których tłem zachowania agresywne, permanentny konflikt i przemoc domowa.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów dla osób osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności z profilaktyki agresji, konfliktu i przemocy domowej, pogłębione o budowanie relacji rodzinnych i blok prawny z godzinami indywidualnego doradztwa prawnego.

Zajęcia mają charakter warsztatowy z elementami terapii zachowań agresywnych, terapii i rozwiązywania konfliktu, treningu relaksacyjnego, treningu umiejętności interpersonalnych. Projekt będzie realizowany dla 2 grup osadzonychkobiet i mężczyzn, w 2 placówkach penitencjarnych okręgu warszawskiego (Białołęka, Grochów).

Projekt jest pogłębiony o cykl terapeutycznych warsztatów plastycznych (arteterapia) uwalniających emocje i pozwalających osobom z problemem agresji opanować stres i wyrazić je w innym sposóbtwórczy, społecznie akceptowalny.

Projekt realizowany jest ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu kształtowanie wśród osób nadpobudliwych nowej postawy, społecznie akceptowalnej, która ułatwi im powrót na wolność i na nowo odbuduje relacje rodzinne i społeczne. Problem zachowań agresywnych u osób ze zdiagnozowaną przemocą domową (sprawcy) jest wielokrotnie powodem niemożności ich odnalezienia się w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego, gdyż istnieje uzasadniona obawa społeczna, że ich zachowanie nie uległo zmianie. Osoby te narażone na szczególny ostracyzm społeczny i rodzinny. Jednocześnie brak wzorca na bazie którego mogliby budować swoją nową ”nieagresywną” tożsamość powoduje, że najłatwiej jest im powielać stare wzorce. Nie znają technik, które emocje mogą rozładować i narzędzi jak te emocje wykorzystać pozytywnie i przełożyć np. na aktywność społeczną czy zawodową. O ile próba naprawy tych zachowań nie zostanie podjęta, osoby te nigdy nie będą miały szans na stabilizację życiową. Jednocześnie pobyt w zakładzie karnym, te zachowania może potęgować, uniemożliwiając właściwą i oczekiwaną readaptację społeczną.

Warto zaznaczyć, że postawa agresywna na poziomie odbywania kary pozbawienia wolności wielokrotnie eliminuje osoby osadzone z udziału w możliwym, głębszym procesie resocjalizacji  (np. w formie pracy zewnętrznej) ze względu na zagrożenie zachowaniami niepożądanymi w trakcie pracy (np. postawa agresywna wobec osób chorych w placówkach opiekuńczych czy nawet w grupie pracujących osadzonychwymuszanie siłowe). Prowadzenie tego rodzaju szkoleń miękkich wyrównuje szanse osadzonych pozostających poza możliwością realizowania pełnego procesu resocjalizacji i umożliwia im autentyczną naprawę swojego życia, nie tylko na potrzeby procesu resocjalizacji w okresie odbywania kary pozbawienia wolności, ale szerzejna potrzeby autentycznego włączenia społecznego. Agresja niszczy relacje rodzinne i wyklucza powrót takiej osoby do domu rodzinnego, gdyż rodzina się ich – z uzasadnionych przyczynobawia.

Niwelowanie takich zachowań jest jedyną drogą do rozwiązania konfliktu i budowania zaufania i zgody rodziny, ale też odbudowania zaufania społecznego dla osób dotkniętych tym problemem z chwilą ich powrotu do aktywności społecznej i oczekiwania akceptacji dla ich próby ponownej asymilacji społecznej. Bez niwelowania barier emocjonalnych i społecznych warunkujących wcześniejszą postawą agresywną ze wszelkimi jej objawami (przemoc domowa) powrót do rodziny takiej osoby z gwarancją, że horror przemocy się nie powtórzy, jest jedynie bezpodstawnym oczekiwaniem społecznym, że kara pozbawienia wolności coś zmieni. Jeżeli proces ten nie będzie realizowany na poziomie odbywania kary pozbawienia wolności – szanse, że kiedykolwiek zostanie podjęty jest nikły.

Projekt „NAMALUJ swoje EMOCJE” jest próbą podjęcia wdrożenia trwałego procesu socjalizacji osadzonych, ze zdiagnozowaną przemocą domową i zachowaniami agresywnymi, którego głównym celem jest zwiększenie szans na włączenie społeczne osób osadzonych z problemem agresji i przemocy domowej poprzez budowanie nowej tożsamości emocjonalnej osadzonych w oparciu o zachowania pożądane społecznie.

Projekt będzie trwał 7 miesięcy (01.06.2014 r. – 31.12.2014 r.), jest adresowany do 32 osadzonych (kobiet i mężczyzn w 2 grupach po 16 osób). Uczestnicy otrzymają W CAŁYM PROJEKCIE: 320 godzin wsparcia (160 godzin dla każdej edycji) = 188 godzin wsparcia psycho-społecznego (agresja, konflikt, pedagogizacja) (94 godziny dla każdej grupy), 100 godzin arteterapii (50 godzin dla każdej grupy); 32 godziny bloku prawnego (16 godzin dla każdej grupy); 120 godzin doradztwa prawnego.

 

BENEFICJENCI PROJEKTU:

Projekt będzie adresowany do następującej grupy beneficjentów:

osób osadzonych (kobiet i mężczyzn) odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego (AŚ Grochów – kobiety; AŚ Białołęka – mężczyźni) - 32 osoby w równym podziale na 2 grupy po 16 osób.

 

Relacje z warsztatów realizowanych w projekcie:

 

01-29.12.2014 r. Wióry lecą  - AZE desing - czyli warsztaty stolarskie dla osadzonych kobiet w Areszcie śledczym  w Warszawie Grochowie oraz osadzonych mężczyzn Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce OZ BEMOWO ".

 

W miesiącu grudniu w każdy poniedziałek odbyły się warsztaty stolarskie w ramach projektu „NAMALUJ swoje EMOCJE” na których osadzeni wykonali samodzielnie stołki inspirowane popularnymi wiejskimi zydlami, których oszczędna forma może służyć za modelowy przykład wiejskiego ludowego minimalizmu.

Prosty i łatwy w konstrukcji stołek został stworzony do użytkowania na zewnątrz. Zastosowane rozwiązanie funkcjonalne umożliwia łatwe składanie i rozkładanie. Niewielki rozmiar pozwala wykorzystywać go jako siedzisko plenerowe, mobilne. Po zdemontowaniu nogi siedzisko stołka oraz sznur mocujący w prosty sposób umożliwiają przekształcenie stołka w huśtawkę ogrodową, mocowaną do stabilnego uchwytu np. drzewa, trzepaka lub innej konstrukcji.

Pozbawiony dwóch nóg stołek, „stołek jednonożny” (mebel balansujący) z lekkim i poręcznym siedziskiem, przydatny w parku lub na pikniku, podczas łowienia ryb.  Sznur przewleczony przez otwory w siedzisku umożliwi proste mocowanie i przenoszenie.

Zajęcia „NAMALUJ swoje Emocje” są formą terapii i twórczej inspiracji dla osób zagrożonych wykluczeniem, młodzieży z problemami wychowawczymi, grup uzależnionych lub osób z cechami zachowań agresywnych i nadpobudliwych.

Działanie realizowane w ramach projektu „NAMALUJ SWOJE EMOCJE”. Warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii dla osób osadzonych – kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego - z problemami agresji i przemocy domowej” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
Umowa numer: DWOIP-I-552-25/14


18.12.2014 r. Uroczyste zakończenie kampanii "Biała Wstążka" oraz projektu "Namaluj swoje Emocje".

 

18 grudnia 2014 r. w jednej z placówek naszej Fundacji, przy ul. Oliwskiej 5 odbyło się spotkanie podsumowujące Białołęcką edycję Kampanii „Biała Wstążka”- „Stop przemocy wobec kobiet, Stop przemocy wobec osób starszych” oraz projektu „Namaluj swoje Emocje” realizowanego w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego.

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Anna Osowska- Rembecka, zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce ppłk Danuta Augustyniak, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce kpt. Adam Karpiński, funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy Fundacji „Pomoc Potrzebującym”, seniorzy – podopieczni fundacji oraz więźniowie z Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce i Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie. Na specjalne zaproszenie naszej fundacji, podczas spotkania wystąpiła z przemówieniem pani profesor Magdalena Środa.

Prof. Magdalena Środa poprowadziła wykład, dotyczący wieloaspektowości problemu przemocy, dyskryminacji i wykluczania na przestrzeni dziejów zarówno kobiet, dzieci jaki i osób starszych, miłości, tolerancji i prawach człowieka. Profesor mówiła o genezie zachowań agresywnych, przemocowych, o przejawach przemocy i możliwościach jej niwelowania. 

Płk Anna Osowska-Rembecka podkreśliła wagę działań przeciwdziałających przemocy domowej i w miejscu pracy, omówiła projekty i programy przeciwdziałania przemocy, organizowane przez warszawską Służbę Więzienna i Radę ds. Kobiet SW, m.in. wydane dwie części poradników NIE dla Przemocy, program dla penitencjarnej kadry kierowniczej „Mundur nie chroni przed przemocą”, programy dla sprawców przemocy Duluth i ART oraz wspieranie ofiar przemocy. Zwróciła uwagę na potrzebę prowadzenia kampanii społecznych, takich jak Biała Wstążka, po to aby zmieniać mentalność, edukować i budować pozytywne postawy.

 

 

Małgorzata Mroczek- koordynator projektów Fundacji „Pomoc Potrzebującym” dokonała podsumowania projektu „Namaluj swoje Emocje” - warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii”. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Funduszu „Pomocy postpenitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.” W projekcie uczestniczyło 16 skazanych mężczyzn z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie- Bemowie oraz 16 skazanych kobiet z Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie. W trakcie trwania projektu zostały przeprowadzone szkolenia i warsztaty dla osób odbywających karę pozbawienia wolności z profilaktyki agresji, konfliktu i przemocy domowej, pogłębione o budowanie relacji rodzinnych i blok prawny z godzinami indywidualnego doradztwa prawnego. Projekt  w sposób szczególny uwzględniał działania mające na celu kształtowanie wśród osób nadpobudliwych nowej postawy, społecznie akceptowalnej, która ułatwi im powrót na wolność i na nowo odbuduje relacje rodzinne i społeczne.

Podczas czwartkowego spotkania odbyły się również warsztaty coachingowe i motywacyjne dla skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie- Bemowie, które poprowadził aktor Jacek Rozenek oraz warsztaty edukacyjno -  artystyczne, która poprowadziła Paulina Nowak – terapeutka naszej fundacji. Dla uczestników spotkania i warsztatów zaśpiewał finalista programu „Mam Talent” Paweł Ejzenberg.

W działaniach przeciw przemocy zintegrowały się tym razem różnorodne środowiska – Służba Więzienna, organizacja pozarządowa, naukowcy, artyści oraz osoby narażone na wykluczenie – więźniowie i seniorzy.

Działanie realizowane w ramach projektu „NAMALUJ SWOJE EMOCJE”. Warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii dla osób osadzonych – kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego - z problemami agresji i przemocy domowej” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
Umowa numer: DWOIP-I-552-25/14


20.10.2014 r. Mapa marzeń - warsztaty edukacyjno-artystyczne

                      w ramach projektu "NAMALUJ swoje EMOCJE".

 

W ramach projektu ""NAMALUJ swoje EMOCJE" beneficjentki w ramach warsztatów edukacyjno-artystycznych przygotowały... mapę marzeń. Mapa marzeń to znane narzędzie w pracy terapeutyczno-psychologicznej. Mapa marzeń, zwana także „mapą skarbów” jest niczym innym jak umową z losem. To zamówienie do naszej podświadomości napisane w jej języku, czyli w języku obrazów i emocji. Z kolei dla naszego umysłu racjonalnego mapa marzeń przedstawia się jako zabawa, niegroźna, czasem infantylna zabawa z obrazkami. Niech i tak będzie. Grunt, że działa. Dla beneficjentek to jedyna szansa, w tak specyficznych wartunkach w jakich się znalazły, na urealnenie swoich planów, nazwanie marzeń, ich wizualizację i konsekwentne dążenie do ich realizacji - także poprzez zmianę swojego życia i swoich dotychczasowych zachowań.

Założeniem mapy jest stworzenie planu na najbliższy rok, a może na życie, za pomocą symboli i archetypów. Mapa jest wizualną afirmacją, która działa na zmysł wzroku, zarazem oddziaływując na podświadomość. Wszystko dzieje się jakby mimochodem, w formie kolażu, wycinanki albo rysunku. Jednak moc działania mapy marzeń jest nie do przecenienia. Po pierwsze nazywamy swoje marzenia, po drugie je wizualizuejmy, po trzecie określamy drogę do ich spełnienia. Dla osadzonych to nie tylko praca plastyczna, ale nieoczywiste dla nich spostrzeżenie - że też mają prawo do marzeń i mogą snuć plany na przyszłość.

Akcesoria podstawowe potrzebne do wykonania mapy marzeń to bristol, kredki, farbki lub kolorowe czasopisma, nożyczki, klej.

Trenerem prowadzącym była terapeutka zajęciowa naszej organizacji - Pani Paulina NOWAK.

 

Warsztaty edukacyjno-artystyczne "Mapa marzeń". Warsztaty edukacyjno-artystyczne "Mapa marzeń".
Praca wre. Tworzymy mapę mrzeń. Praca wre. Tworzymy mapę mrzeń.
Marzenia są kolorowe - jak motyle. Marzenia są kolorowe - jak motyle.
Na stole radosny rozgardiasz. Tworzą go elementy przygotowywanych przez dziewczyny mapy marzeń. Na stole radosny rozgardiasz. Tworzą go elementy przygotowywanych przez dziewczyny mapy marzeń.
Każda z dziewczyn tworzy swoją własną, odębną historię. Każda z dziewczyn tworzy swoją własną, odębną historię.
Mapa marzeń... Mapa marzeń...
Marzenia jak malowane.... Marzenia jak malowane....

 

Działanie realizowane w ramach projektu „NAMALUJ SWOJE EMOCJE”. Warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii dla osób osadzonych – kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego - z problemami agresji i przemocy domowej” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
Umowa numer: DWOIP-I-552-25/14

 

 

30.09.2014 r. Spotkanie z Ryszardem Kaliszem

                       w Fundacji "Pomoc Potrzebującym".

 

W dniu 30.09.2014 r. naszą Fundację odwiedził Pan Ryszard Kalisz. Ryszard Kalisz to polski polityk, adwokat, społecznik. To poseł na Sejm IV. V, VI i VII kadencji. Były minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Marka Belki. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia "Dom Wszystkich Polska", który ma ambicje polityczne - zaistnieć na lewej stronie polskiej sceny politycznej.

Ryszard Kalisz to przede wszystkim prawnik, obrońca praw osób dyskryminowanych. Jego poglądy to pochodna założenia, że prawo powinno porządkować, a nie utrudniać życie. Prawo i jego normy prawne muszą respektować prawa człowieka i szacunek dla jego poglądów oraz opinii. Muszą dawać możliwość realizacji tych praw, ich dochodzenia, realizacji swojej osobowości. To wszystko właśnie umożliwia prawo. Jego poglądy są oczywiście lewicowe, ale w głównej orbicie zxnajduje się człowiek i jego prawa. Tak więc trzeba mieć szacunek dla innych poglądów. Trzeba szanować wszystkich, nawet tych którzy wywodzą swoje poglądy z innych źródeł. Słynne „Multikulti”, multikulturowość jest niezbędna. Multikulturowość jest oczywiście projektem lewicowym. Lewica wywodzi swoją rolę od centralnego punktu jakim jest człowiek, który w kategoriach państwa staje się obywatelem.

 

Ryszard Kalisz w wymownym geście: Konstytucja jest najważniejsza! Ryszard Kalisz w wymownym geście: Konstytucja jest najważniejsza!
Ryszard Kalisz w trakcie spotkania z naszymi podopiecznymi w siedzibie Fundacji. Ryszard Kalisz w trakcie spotkania z naszymi podopiecznymi w siedzibie Fundacji.
Ryszard Kalisz w trakcie spotkania. Ryszard Kalisz w trakcie spotkania.
Uśmiech Ryszarda Kalisza. Uśmiech Ryszarda Kalisza.
W dyskusję włączył się również Prezes Fundacji - Jerzy Kamiński. W dyskusję włączył się również Prezes Fundacji - Jerzy Kamiński.
Zaciekawieni uczestnicy spotkania z Ryszardem Kaliszem. Podopieczni uczestniczący w spotkaniu. Podopieczni uczestniczący w spotkaniu.
Dyskusja była tak emocjonalna, że trzeba było wstać. Dyskusja była tak emocjonalna, że trzeba było wstać.

 

Głównym tematem rozważań stało się: kontstytucja jako matka wszystkich praw, tolerancja czyli otwartość na innego człowieka i jego prawo do własnych poglądów oraz wymiar sprawiedliwości i jego wady, głównie w obszarze zbyt restrykcyjnego wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osób, które nie popełniły czynów zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu.

Pan Ryszard Kalisz swoją nietuzinkową postacią i ogromnym osobistym zaangażowaniem w przekazywane treści, autentyczną sympatią dla grona odbiorców -  szybko zjednał sobie przychylność uczestników spotkania. Chociaż nie brakowało pytań trudnych dotyczących przeszłości Pana posła, umiał zjednać sobie sympatię naszych podopiecznych, starając się szczerze, aczkolwiek delikatnie wyjaśniać podłoże swoich wyborów politycznych i społecznych.

 

Panie Przewodniczący jeszcze raz

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA INSPIRUJĄCE I PEŁNE POZYTYWNYCH EMOCJI SPOTKANIE.

 

Działanie realizowane w ramach projektu „NAMALUJ SWOJE EMOCJE”. Warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii dla osób osadzonych – kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego - z problemami agresji i przemocy domowej” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
Umowa numer: DWOIP-I-552-25/14


15.09.2014 r.  Warsztaty z Dorotą Zawadzką

                       w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie

 

Fundacją Pomoc Potrzebującym w okresie od 1 września do 30 października 2014r. realizuje program readaptacji społecznej „Namaluj swoje Emocje” z osadzonymi kobietami w Areszcie Śledczym Warszawie –Grochowie.

Warsztaty prowadzone przez Dorotę Zawadzką znaną jako Super Niania są formą treningu ułatwiającego nabycie umiejętności odbudowania relacji rodzinnych, partnerskich oraz przede wszystkim rodzic-dziecko.

Celem głównym programu jest przygotowanie osadzonych do pełnienia ról społecznych oraz wywoływanie trwałych zmian w ich osobowości, w postawach i zachowaniu, zwracając szczególną uwagę na usuwanie kompleksów poczucia niższości, wyrobienie poczucia własnej wartości społecznej i godności osobistej, które w przyszłości mogą ułatwić lepsze asymilowanie się w społeczeństwie.

Program składa się z 3 równoległych terapii: Warsztaty z Dorotą Zawadzką z zakresu pedagogiki rodzinnej, "ART" - Treningu Zastępowania Agresji prowadzony przez trenera Małgorzatę Kamińską oraz "Namaluj swoje emocje" Arteterapia z trenerem Pauliną Nowak.
Koordynatorem i pomysłodawczynią projektu jest Małgorzata Mroczek

Działanie realizowane w ramach projektu „NAMALUJ SWOJE EMOCJE”. Warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii dla osób osadzonych – kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego - z problemami agresji i przemocy domowej” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
Umowa numer: DWOIP-I-552-25/14

 

25.08.2014 r. Mądrej sowie...

                          zajęcia plastyczne w ramach projektu "Namaluj swoje emocje"

 

W ramach realizowanego przez naszą organizację projektu "NAMALUJ swoje EMOCJE" beneficjentki projektu w ramach prowadzonych warsztatów edukacyjno-artystycznych wykonały ogromną kolorową sowę - symbol mądrości, wiedzy i cierpliwości. Osadzone na ogromnym płótnie namalowały kolorową sowę, która - po zakończonych zajęciach - zawisła na sali widzeń Aresztu Śledczego Warszawa Grochów. Kobiety przed swoimi bliskim w trakcie spotkań z rodziną mogą się teraz pochwalić swoim dziełem, dla dzieci - to miły akcent kolorsytyczny które trochę "ociepla" wizerunek więzienia, z którym stykają się w trakcie widzeń ze swoją mamą. Zajęcia to element terapii i rozwijania zdolności manualnych, katalizowania emocji dla osób z cechami nadpobudliwości emocjonalnej i agresji. Zajęcia prowadziła trenerka naszej organizacji - terapeutka zajęciowa Pani Paulina Nowak.

 

Kolorowa sowa - dzieło beneficjentek projektu "Namaluj Swopje emocje" Kolorowa sowa - dzieło beneficjentek projektu "Namaluj Swopje emocje"
Kolorowy obraz - mądra sowa. Kolorowy obraz - mądra sowa.
Wspólne malowanie. Wspólne malowanie.
Wspólne malowanie obrazu. Po prawej stronie. Terapeutka zajęciowa, pracownik naszej organizacji - Paulina Nowak. Wspólne malowanie obrazu. Po prawej stronie. Terapeutka zajęciowa, pracownik naszej organizacji - Paulina Nowak.
Wspólna praca plastyczna. Wspólna praca plastyczna.
Wspólne malowanie. Wspólne malowanie.


Działanie realizowane w ramach projektu „NAMALUJ SWOJE EMOCJE”. Warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii dla osób osadzonych – kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego - z problemami agresji i przemocy domowej” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
Umowa numer: DWOIP-I-552-25/14

 

14.07.2014 r. Zajęcia ARTEterapii w ramach projektu

                  "NAMALUJ SWOJE EMOCJE" - bransoletki

 

W ramach realizowanego przez naszą organizację projektu "Namaluj swoje emocje" jednym z działań jest edukacyjno-artystyczne zadanie - warsztaty Arteterapii  zatytułowane „Mama Potrafi”, które są realizowane na terenie AŚ Warszawa Grochów dla 16 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. Celem głównym programu jest przygotowanie osadzonych do pełnienia ról społecznych oraz wywoływanie trwałych zmian w ich osobowości, w postawach i zachowaniu. Zajęcia plastyczne są elementem uzuepłniającym do warsztatów zastępowania agresji ART, prowadzonych również w tym projekcie.

Zajęcia mają za zadanie ułatwić osobom z problemami emocjonalnymi wejście w konstruktywne role społeczne poprzez przynależność do zespołu. Rysując zakres oddziaływań wychowawczych w toku organizowanych zajęć, należy zwrócić szczególną uwagę na to, że wpływają one na usuwanie kompleksu niższości, wyrobienie poczucia pełnej wartości społecznej i godności osobistej, które w przyszłości mogą umożliwić lepsze asymilowanie się w społeczeństwie.

Zajęcia z arteterapii mają również znaczenie terapeutyczne, ponieważ rozładowują napięcie, redukują lęk w sposób społecznie oczekiwany oraz wyciszają i dają poczucie spełnienia. Sukcesy indywidualne stają się sukcesami całego zespołu, co przyczynia się do wzrostu poziomu uspołeczniania. W ramach podejmowanych działań beneficjenteki podejmują się różnych wyzwań plastycznych takich jak własnoręcznie wykonywane: witraże, bransoletki, obrazy, rysunki.

Trenerem w ramach tego działania jest pracowniczka Fundacji specjalista terapii zajęciowej: Pani Paulina Nowak.

 

Zajecia Artetertapii - beneficjentki w trakcie wykonywania bransoletek. Zajecia Artetertapii - beneficjentki w trakcie wykonywania bransoletek.
Beneficjentki w trakcie prac warsztatowych w projekcie "Namaluj swoje emocje". Beneficjentki w trakcie prac warsztatowych w projekcie "Namaluj swoje emocje".
Praca wre. Zajęcia Arteterapii w projekcie "Namaluj swoje emocje". Praca wre. Zajęcia Arteterapii w projekcie "Namaluj swoje emocje".
Sznur przygotowany ze starych gazet z którego będą przygotowane bransoletki. Sznur przygotowany ze starych gazet z którego będą przygotowane bransoletki.
Logo projektu "Namaluj swoje emocje" Logo projektu "Namaluj swoje emocje"
Praca warsztatowa. Połaczenie edykacji ze sztuką i plkastyką. Praca warsztatowa. Połaczenie edykacji ze sztuką i plkastyką.

 

Działanie realizowane w ramach projektu „NAMALUJ SWOJE EMOCJE”. Warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii dla osób osadzonych – kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego - z problemami agresji i przemocy domowej” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Umowa numer: DWOIP-I-552-25/14

 

07.07.2014 r. Zajęcia ARTEterapii w ramach projektu:

                  "NAMALUJ SWOJE EMOCJE" - witraże.

 

W ramach realizowanego przez naszą organizację projektu "Namaluj swoje emocje" jednym z działań jest edukacyjno-artystyczne zadanie - warsztaty Arteterapii  zatytułowane „Mama Potrafi”, które są realizowane na terenie AŚ Warszawa Grochów dla 16 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności. Celem głównym programu jest przygotowanie osadzonych do pełnienia ról społecznych oraz wywoływanie trwałych zmian w ich osobowości, w postawach i zachowaniu. Zajęcia plastyczne są elementem uzuepłniającym do warsztatów zastępowania agresji ART, prowadzonych również w tym projekcie.

W ramach kolejnych zajęć  beneficjentki wykonywały witraże Za zgodą Dyrektora jednostki penitencjarnej AŚ Warszawa Grochów - witraże zostaną przekazane dzieciom beneficjentek projektu. Koszty przesyłki pokryje nasza Fundacja.

 

Witraże wykonane przez beneficjentki projektu "Namaluj swoje emocje" Witraże wykonane przez beneficjentki projektu "Namaluj swoje emocje"
Witraże przygotowane na zajęciach Arteterapii. Witraże przygotowane na zajęciach Arteterapii.
Witraże dla dzieci beneficjentek bioracych udział w projekcie. Witraże dla dzieci beneficjentek bioracych udział w projekcie.
Witraże wykonane podczas zajęć Arteterapii w projekcie "Namaluj swoje emocje". Witraże wykonane podczas zajęć Arteterapii w projekcie "Namaluj swoje emocje".
Przepiękne witraże własnoręcznie wykonane przez beneficjentki projektu "Namaluj swoje emocje". Przepiękne witraże własnoręcznie wykonane przez beneficjentki projektu "Namaluj swoje emocje".
Witraże w rękach beneficjentek projektu. Witraże w rękach beneficjentek projektu.

 

Działanie realizowane w ramach projektu „NAMALUJ SWOJE EMOCJE”. Warsztaty kontrolowania emocji i arteterapii dla osób osadzonych – kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego - z problemami agresji i przemocy domowej” realizowanego w ramach zadania dofinansowanego z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Umowa numer: DWOIP-I-552-25/14

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

PROJEKT "WAŻNI" Budowanie i podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej kombatantów

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie