• 10b.jpg
 • 1a.jpg
 • bene_15.jpg
 • 2.jpg
 • marmur_01.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 11d.jpg
 • 15a.jpg
 • 19.jpg
 • 14.jpg
 • 5.jpg
 • 12.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 10c.jpg
 • 3a.jpg
 • 4a.jpg
 • 10.jpg
 • 11a.jpg
 • 17.jpg
 • 7.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 1.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 11b.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 20.jpg
 • 3.jpg
 • bank_wol_08.jpg
 • 2b.jpg
 • 14a.jpg

Sprawozdanie merytoryczne' 2009

Email Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE
z działalności merytorycznej
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Nazwa organizacji:
?Pomoc Potrzebującym?
Fundacja Pożytku Publicznego

Siedziba i adres:
02-496 Warszawa; ul. Leszczyńskiego 9

Data wpisu do rejestru:
KRS nr 0000140287 ? 21.11.2002 r.

Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji:
Zarząd Fundacji

Dane członków organizacji:
KAMIŃSKA Małgorzata ? Prezes Zarządu
MARCZAK Barbara ? Wiceprezes Zarządu

 

 

Cel działania organizacji:
 • poprawa warunków życia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, niepełnosprawnych, samotnych i ich rodzin;
 • prowadzenie i wspieranie domów opiekuńczych i zakładów opieki zdrowotnej;
 • organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;
 • udzielanie pomocy materialno-bytowej;
 • prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
 • integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych;
 • organizowanie i zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby ludzi wymagających opieki;
 • prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki;
 • działalność edukacyjna i oświatowa;
 • działanie przeciw bezdomności i bezrobociu;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Podział i rodzaje działalności:
Działalność nieodpłatna
 • Finansowanie czynszów i innych opłat, zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo-pielęgnacyjnych, finansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek, aparatury diagnostycznej dla zakładów opieki zdrowotnej, domów opiekuńczo ?pielęgnacyjnych;
 • zakup i dystrybucja sprzętu ortopedycznego dla osób potrzebujących;
 • transport medyczny osób chorych i niepełnosprawnych;
 • dożywianie;
 • udzielanie zapomogi i wsparcia finansowego osobom;
 • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych po udarach o urazach;
 • świadczenie pomocy pielęgniarskiej;
 • świadczenie pomocy paliatywnej; wspieranie opiekunów i rodzin osób o - ciężkich schorzeniach powodujących silny, przewlekły ból;
 • świadczenie pomocy lekarskiej dla osób o bardzo zróżnicowanym stopniu schorzeń
 • pomoc w organizowaniu usług hospicyjnych dla osób w terminalnym stadium choroby nowotworowej;
 • organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z ciężkim upośledzeniem psychicznym
 • szkolenie bezrobotnych ? szeroko rozumiane, od szkoleń czysto - zawodowych podnoszących kwalifikacje po wsparcie psychologiczne m.in. w kreowaniu własnego pozytywnego wizerunku;
 • współdziałanie z organami oświaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod postępowania z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem.
Działalność odpłatna
 • zakładanie i prowadzenie szkół dla pielęgniarek i opiekunek społecznych;
 • zakładanie przedszkoli i szkół podstawowych;
 • prowadzenie schronisk dla zwierząt;
 • organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacją dla podopiecznych Fundacji;
 • świadczenie usług dla podopiecznych w zakresie budownictwa;
 • świadczenie usług dla podopiecznych w zakresie usług gastronomicznych;
 • prowadzenie domów zapewniających całodobową opiekę.

Opis prowadzonej działalności w 2009 r.

Głównym działaniem naszej Fundacji było prowadzenie i finansowanie w 2009 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w którym przebywa obecnie 85 pensjonariuszy: osób starszych, chorych, leżących oraz ?Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku? w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w którym znajduje się także około 80 pensjonariuszy.
Pensjonariusze naszych zakładów są to osoby chore, leżące, niekiedy w bardzo ciężkich stanach pozbawione możliwości samodzielnej egzystencji bądź z przyczyn materialnych bądź zdrowotnych. Pobyt w naszej placówce jest dla nich jedynym ratunkiem na godne życie, gdyż bardzo często w wskutek poważnego schorzenia rodzina nie jest w stanie samodzielnie sprawować nad taką osobą opieki. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na zajmowanie się taką osobą niemal non stop.
Dla zapewnienia pensjonariuszom właściwej opieki musimy zatrudniać specjalistów o różnych kwalifikacjach: lekarzy neurologów, internistów, pielęgniarki, salowe, rehabilitantów. Całkowitą opiekę w trakcie pobytu w naszych domach zarówno lekarską jak i administracyjną sprawowała i finansowała ze swych środków FUNDACJA.
Zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji w roku 2009 ?Pomoc Potrzebującym? Fundacja Pożytku Publicznego kontynuowała swą działalność wspomagającą poprzez organizowanie wsparcia finansowego i merytorycznego zarówno podmiotów zajmujących się realizacją zadań społecznych jak i osobom będącym w szczególnie trudnej sytuacji.
Zasadnicze finansowanie skierowane zostało na funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Domu Opiekuńczo-Pielęgnacyjno w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w którym w ramach całodobowego pobytu przebywa od 80 do 90 osób oraz finansowanie otwartej w marcu 2007 r. ?Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku? w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w której w ramach całodobowego pobytu przebywa 80 osób.
Ze środków pozyskanych od osób fizycznych w formie darowizny Fundacja przez cały rok 2009 finansowała:
 • koszty czynszu, energii, wynagrodzenie zatrudnionego personelu;
 • koszty modernizacji, bieżących remontów obiektu;
 • koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb pensjonariuszy;
 • koszty związane z zakupem artykułów żywnościowych, higienicznych, przeznaczonych dla pensjonariuszy.
Wśród wymienionych obszarów i rodzajów wsparcia finansowego i merytorycznego największe wydatki w 2009 stanowiły nakłady inwestycyjne na roboty modernizacyjne obiektu Fundacji - ?Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku? przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie.
Usprawnienie obiektów pod kątem zagwarantowania pensjonariuszom jak najlepszych warunków pobytu to kolejne nakłady finansowe na roboty remontowe, bieżąco finansowane przez Fundację.
W roku 2009 wykonano w ramach remontów bieżących:
 • niezbędne prace modernizacyjne i remontowe pomieszczeń w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • wymiana wszystkich łóżek w obiekcie przy ul. Oliwskiej na łóżka szpitalne z poręczami i regulowanym wezgłowiem, wysięgnikami;
 • całkowita wymiana pościeli;
 • uzupełnienie wyposażenia sali rehabilitacyjnej w niezbędny profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny na potrzeby pensjonariuszy;
 • uzupełnienie wyposażenia łóżek szpitalnych o materace i materace przeciwodleżynowe;
 • przebudowa i zagospodarowanie zaplecza kuchennego ? otwarcie nowej kuchni w pełni przystosowanej do prowadzenia żywienia zbiorowego;
 • instalacja systemu chłodniczego w magazynie żywności;
 • przebudowa i zagospodarowanie pralni oraz magla na potrzeby domu opieki;
 • dalsze zagospodarowywanie odzyskanych terenów zielonych ? z przeznaczeniem na ogród dla pensjonariuszy i ich rodzin.
Nie wszystkie prace udało się zakończyć w planowanym przez nas terminie czyli do końca 2009 r. Ze względu na brak odpowiednich środków finansowych budowa ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru oraz ostateczne zakończenie przebudowy pralni oraz magla zostało przełożone na 2010 r. Całkowite zakończenie procesów inwestycyjnych Fundacji jest planowane do ostatecznego wykonania w roku 2009. Będzie to: zakończenie przebudowy i zagospodarowania zaplecza kuchennego, pralni oraz zagospodarowanie terenów zielonych z celem przeznaczenia ich na potrzeby pensjonariuszy i odwiedzających ich osób oraz urządzenie tzw. ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru.
Darowizny Rzeczowe.
W zakresie polityki społecznej Fundacja w roku 2009 realizowała szereg zadań wspierających podmioty publiczne, ośrodki pomocy społecznej prowadzone przez organizacje społeczne, związki wyznaniowe oraz realizowała pomoc kierowaną do osób fizycznych.

Z produktów żywnościowych pochodzących z zasobów Agencji Rynku Rolnego Fundacja przygotowywała i wydawała 215 posiłków dziennie dla osób wymagających wsparcia, bezdomnych i biednych. W ramach wspomagania Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek oświatowych Fundacja przekazała w formie nieodpłatnej produkty żywnościowe pozyskiwane przez sponsorów.

Tą formą wsparcia w sposób ciągły w roku 2009 objęte były przez ?Pomoc Potrzebującym" placówki:

 • Rodzinny Dom Dziecka w Warszawie ul. Zygmunta Augusta 12;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy dzielnicy Targówek;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy dzielnicy Ursus;
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie;
 • Katolicka Placówka Wychowawcza ?Nasz Dom" w Warszawie;
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie;
 • Centrum Pomocy Bliźniemu ?MONAR" i ?MARKOT" ul. Marywilska 44a WARSZAWA;
 • Parafia Rzymsko-Katolicka w Górkach Kampinoskich;
 • Katolicka Wspólnota Chleb Życia - Schronisko dla Chorych ?BETLEJEM"; ul. Potrzebna 55 WARSZAWA;
 • Fundacja ?TARKOWSKICH" Dom Pomocy ?SŁONECZNY" dla osób z dziećmi i niepełnosprawnych ul. Mszczonowska 6 WARSZAWA.

Na rzecz tych placówek zostały przekazane artykuły żywnościowe w postaci:mleka w proszku,

 • płatków kukurydzianych,
 • kaszy jęczmiennej, makaronów;
 • krajanki i świderków;
 • jogurtów śmietankowych, jogurtów owocowych ?JOGOBELLA";
 • jogurtów ?SMAKIJA" w różnym asortymencie;
 • deserów owocowych i smakowych (waniliowych, czekoladowych i kawowych);
 • jogurtów smakowych; deserów mlecznych, słodyczy;
 • wyrobów cukierniczych (ciast i ciastek).

Podziękowania za otrzymane dary znajdują się w archiwum naszej Fundacji.

Realizacja projektów szkoleniowych.

W roku 2009 Fundacja prowadziła lub ubiegała się o prowadzenie realizacji następujących projektów szkoleniowych.

Zmodernizowany obiekt Fundacji ?Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku" przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie przystosowany został do pełnienia funkcji Ośrodka Szkoleniowego dla projektów realizowanych przez Fundacje ze środków pozyskiwanych z instytucji publicznych oraz środków strukturalnych.

?WARUNEK POWROTU" w ramach konkursu ?WARTO BYĆ ZA"

realizowanego przez Kompanię Piwowarska w Tychach. Kompania ta od kilku lat realizuje swój autorski projekt wspierania organizacji pozarządowych, które swym działaniem zapobiegają wykluczeniu społecznemu. Nasz projekt obejmie 14 kobiet po opuszczeniu zakładu karnego, które przejdą profesjonalne szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych. Tym samym dzięki temu projektowi pojawi się nowa, w pełni wykwalifikowana kadra mogąca podjąć czynności służebne wobec ludzi starszych. Nasza inicjatywa jest tym cenniejsza, że zapobiegamy wykluczeniu dwóm grupom osób: osobom ?po wyrokach", które mają problem z powrotem na rynek pracy jak i do codziennego, w pełni wolnościowego życia, jak i osobom starszym, które z racji wieku bądź schorzenia są narażone na wykluczenie poprzez np. pobyt w placówce opiekuńczej stacjonarnej.

Nasz projekt został doceniony zarówno przez Radę Programową konkursu jak i zwykłych ludzi, którzy w publicznym, otwartym głosowaniu oddali swój głos ZA realizacją naszego projektu.
Wartość projektu wyniesie 100.00,00 złotych + 10.000,00 wkład własny. Projekt po podpisaniu umowy będzie realizowany na przełomie 1 i 2 dekady 2010r.

Projekt został zakończony w lipcu 2010 r.
W sierpniu zostało złożone sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji zadania.

W ramach grupy wolnościowej w obu naszych placówkach pracują 24 kobiety z Aresztu Śledczego Warszawa Grochów - odbywające karę pozbawienia wolności. Umowa z Aresztem Śledczym Warszawa-Grochów zobowiązuje kobiety osadzone, odbywające karę pozbawienia wolności do wykonywania pracy na rzecz naszej Fundacji w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, polegającej na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Wszystkie Panie w ramach przygotowania zawodowego przeszły i nadal przechodzą wewnętrzne szkolenie dające podstawowe kwalifikacje do wykonywania tego zawodu zarówno w naszych placówkach jak i dające uprawnienia do wykonywania tego zawodu w placówkach zewnętrznych. W ramach wewnętrznego szkolenia osadzone przechodzą szkolenie z zakresu: geriatrii, gerontologii, zasad opieki nad osobą starszą, podstaw rehabilitacji. Osadzone - pracujące w naszych placówkach - po opuszczeniu zakładu karnego są w pełni przygotowanymi pracownikami do podjęcia pracy w jakiejkolwiek placówce opiekuńczej jako w pełni profesjonalna kadra pomocnicza, spełniające podstawowe czynności opiekuńcze wobec ludzi starszych bądź schorowanych. W zeszłym roku dzięki pracy w grupie wolnościowej i pozytywnej opinii naszej organizacji ponad 20 kobiet uzyskało prawo do przedterminowego warunkowego zwolnienia i opuściło mury zakładu karnego. Większość z nich podjęła pracę i świetnie odnalazła się w warunkach wolnościowych.

W ramach zastępczego wykonywania kary pozbawienia wolności w postaci prac społecznie użytecznych pracę w naszych placówkach wykonują mężczyźni skazani przez sąd za drobne wykroczenia. Mężczyźni są kierowani do naszej placówki przez Kuratora Sądu Okręgowego dla WARSZAWA PRAGA. W zeszłym roku pracę taką podjęło .... skazanych. Byli to mężczyźni, którzy wykonywali wszelkie prace pomocnicze na rzecz naszej Fundacji i naszych podopiecznych - od drobnych prac remontowych, malarskich, hydraulicznych po sprzątanie liści i śniegu, rozładunek żywności. Część z nich przeszła krótkie przeszkolenie w kierunku pomocy osobom starszym i teraz wykonuje podstawowe czynności opiekuńcze - wymagające głównie siły (podnoszenie, przenoszenie na łóżka lub wózek, pomoc przy transporcie medycznym).

Pod koniec 2009 roku Fundacja przygotowała wniosek do Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (projekt ?POMOCNA DŁOŃ") na objęcie szkoleniem zawodowym i procesem readaptacji i preorientacji zawodowej grupy kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów. Projekt ten przewiduje objęcie szkoleniem zawodowym 20 kobiet (w 2 edycjach po 10) pracujących w ramach grupy wolnościowej w naszych placówkach. Dzięki tym funduszom będziemy mogli rozszerzyć szkolenie na nową grupę osób i o te działania, które ze względu na ograniczone fundusze Fundacji nie mogły być realizowane w pełnym zakresie. Wniosek zostanie złożony na początku stycznia i mamy nadzieję, że po pozytywnej weryfikacji zostanie przekazany do wdrożenia na początku 2 kwartału 2010 r.
Wniosek został złożony w lutym 2010 r. We wrześniu 2010 r. dostaliśmy decyzję odmowną motywowaną brakiem funduszy na realizację tego zadania z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Przewidywana realizacja kolejnych programów przedstawionych w sprawozdaniu możliwa jest dzięki poniesionym nakładom inwestycyjnym w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 - Ośrodku Rehabilitacyjno-Pielęgnacyjnym. W obiekcie tym Fundacja dysponuje przygotowanymi salami dydaktycznymi oraz zapleczem kuchennym wraz z salami konsumpcyjnymi.

Działania edukacyjne i wspomagające osoby wykluczone w naszym rejonie:

Fundacja wspiera kobiety bezrobotne finansując im czynsz w spółdzielniach mieszkaniowych - pomocą tą objęte są 2 kobiety.

Fundacja udzieliła zapomogi zwrotnej jako doraźna pomoc finansową, kobietom opuszczającym zakład karny jak i innym osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej.

Na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy Fundacja obdarowała rodziny wielodzietne artykułami spożywczymi - wsparcia udzielono 22 rodzinom.

W ramach pomocy osobom starszym został uruchomiony specjalny punkt masażu leczniczego dla osób starszych o ograniczonych funduszach finansowych. Punkt ten działa codziennie oferując masaż klasyczny, kręgosłupa i rehabilitacyjny. Jest adresowany do osób starszych, schorowanych - szczególnie narażonych na wykluczenie ze względu na ubóstwo.

W ramach terapii w naszej placówce prowadzone są zajęcia plastyczne dla osób starszych w ramach których osoby starsze uczą się malarstwa, rysunku, wykonują drobne prace plastyczne. Wsparciem objętych jest 20 osób.

Dofinansowaniem objęci są podopieczni Fundacji. Jest to pomoc w postaci zakupu leków, badań specjalistycznych, pampersów, usług stomatologicznych - wsparciem objętych jest 35 osób.

Utrzymanie ośrodka możliwe jest dzięki wolontariuszom Fundacji. Koszty związane z pracą wolontariacką (nagrody, ubezpieczenia, koszty przejazdów wolontariuszy, ubrania robocze) pokrywane są z funduszy Fundacji ?Pomoc Potrzebującym".

W kwietniu 2009 r. naszą organizację odwiedziła konsul Norwegii Pani Sidsel Bleken.

Jej wizyta była efektem realizacji naszego projektu ?SKAZANI NIE STRACENI" w ramach Funduszy Norweskich i strefy EOG. Pani konsul była zainteresowana sposobem realizacji naszego projektu oraz efektami jakie przyniosła jego realizacja.
Pani Konsul odbywa takie wizyty sukcesywnie wśród wybranych beneficjentów funduszy tych, których programy z racji swojej tematyki są szczególnie interesujące i znaczące zarówno dla organizacji pozarządowych jako beneficjentów projektu jak i społeczności lokalnych jako beneficjentów ostatecznych.
Już sama wizyta była dla nas wyróżnieniem, gdyż SAMA TEMATYKA projektu, jego charakter i sposób realizacji był na tyle innowacyjny, że spotkał się z zainteresowaniem przedstawicieli Ambasady Norwegii czyli tego państwa, które jest głównym płatnikiem Funduszy EOG, z którego udzielone zostało wsparcie.
Pani Konsul zapoznała się z krótką historią naszej organizacji, a następnie ze specyfiką realizowanego projektu, jego zawartością merytoryczną i osiągniętymi rezultatami. Szczególne zainteresowanie wzbudził sam wybór grupy docelowej (kobiety skazane odbywające karę pozbawienia wolności), sposób rekrutacji i forma wsparcia (szkolenia i warsztaty) jaka została im udzielona. Pani Konsul była niezmiernie zadowolona z efektów jakie udało nam się osiągnąć, zbudowana długofalowością projektu a co za tym idzie jego oddziaływaniem horyzontalnym.

W konsekwencji wizyty Pani Konsul Norwegii - reportaż o działalności naszej Fundacji nakręciła norweska telewizja publiczna. Wizyta ekipy telewizyjnej w maju 2009 była spowodowana ogromnym zainteresowaniem jakie wzbudziła działalność naszej Fundacji w oczach Pani konsul Norwegii oraz autentycznej sympatii dla form wsparcia jakiego udzielamy naszym beneficjentom. Reportaż ten był elementem dużego bloku tematycznego telewizji norweskiej poświęconego przemianom politycznym jakie dokonały się w Polsce po pierwszych wolnych wyborach 1989 r. Tylko nasza organizacja była wyróżniona odrębnym materiałem poświęconym przemianom społecznym w Polsce. Obok relacji z naszych placówek ukazał się wywiad z Premierem Rządu RP Donaldem Tuskiem, Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim, byłym Wicepremierem Leszkiem BALCEROWICZEM, Lechem WAŁĘSĄ.

Za długoletnią współpracę i wsparcie naszych działań statutowych oraz ogromne zaangażowanie w działalność naszej organizacji Zarząd Fundacji w sierpniu 2009 uhonorował statuetkami ?Przyjaciela Fundacji":

 • Pana Generała Pawła NASIŁOWSKIEGO - Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • Pana Kapitana Henryka MILEWSKIEGO - byłego Dyrektora Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów, obecnie dyrektor ZK Warszawa-Białołęka
 • Pana Majora mgr Sławomira SKWARSKIEGO Dyrektora Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.
 • Pana Grzegorza ZAWISTOWSKIEGO Burmistrza Dzielnicy Warszawa - Targówek
 • Pana Zbigniewa POCZESNEGO Przewodniczącego Rady Dzielnicy WARSZAWA-TARGÓWEK
 • Panią Dyrektor Halinę LASKOWSKĄ Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami
 • Pana Andrzeja WACHA Prezesa Zarządu Dyrektor Generalny PKP
 • Panią Małgorzatę KIDAWĘ-BŁOŃSKĄ Poseł na Sejm V Kadencji z ramienia PO.

Każdy z nagrodzonych otrzymał pamiątkowy dyplom wskazujący na zasługi jakich dokonał na rzecz naszej Fundacji wraz z podziękowaniami za wkład w rozwój naszej działalności i przede wszystkim wsparcie, zrozumienie i otwarte serce dla naszych działań.

W listopadzie 2009 na terenie obu naszych placówek został zorganizowany wieczorek muzyczny. Głównymi wykonawcami byli członkowie Studia Piosenki im. Anny GERMAN. Koncert poprowadziła szefowa studia Pani Ludmiła PIECHOWSKA. W koncercie uczestniczyli pensjonariusze oraz rodziny naszych podopiecznych.

PODSUMOWANIE.

Fundacja ?Pomoc Potrzebującym" stara się nieść szeroką rozumianą pomoc, nie tylko doraźną, ale też długofalową.

W swych poczynaniach kierujemy się zasadą - POMAGAJMY I UCZMY POMAGAĆ.

Niepokoi nas nie tylko poziom życia ludzi starszych, postępujące ubożenie społeczeństwa, dotykające coraz szerszej grupy ludzi także czynnych zawodowo, ale również niepokojąco niski stan wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa dotyczący realiów ?bycia seniorem" w Polsce XXI wieku, zwłaszcza seniorem schorowanym, opuszczonym, niejednokrotnie cierpiącym, zarówno fizycznie jak psychicznie. Dlatego nasze działania przebiegają dwutorowo. Staramy się pomagać tym, którzy niewątpliwie tej pomocy potrzebują - nie tylko starszym, ale po prostu ludziom będącym w głębokiej potrzebie, ale również długofalowo - pracując z młodzieżą, ucząc nie tylko praktycznej opieki nad ludźmi starszymi, ale wskazując na rolę, jaką powinni spełniać ludzie starsi w naszym społeczeństwie.

Coraz większy nacisk w swojej pracy kładziemy na szkolenie i kształtowanie świadomości społecznej dotyczące ludzi starszych, także w kontekście wykluczenia społecznego. Staramy się oddziaływać na te grupy społeczne, które ze względu na tzw. ?postrzeganie przez społeczeństwo" mogą lub wręcz są narażone na wykluczenie i wobec innych potrzeb społecznych są spychane gdzieś na margines w zakresie udzielanej pomocy i wsparcia. Dlatego dużą rolę przywiązujemy do aktywizacji, edukacji i preorientacji zawodowej ludzi starszych. Wobec wyraźnego braku ludzi przyuczonych do wykonywania czynności służebnych wobec ludzi starszych, przeszkolenie każdej nowej osoby - przynosi wymierną korzyść. Nie tylko możliwości niesienia pomocy osobie starszej, ale także danie do ręki potencjalnej osobie wykluczonej - narzędzia w postaci konkretnego zawodu, umożliwiającego normalne, satysfakcjonujące, godne życie pod każdym względem.

Dlatego nasze działania ukierunkowane są nie tylko na niesienie pomocy osobom starszym, ale także osobom wykluczonym - głównie kobietom skazanym.

Są to zarówno szkolenia, warsztaty zawodowe, ale i doraźna pomoc finansowa (opłata za czynsz, zapomogi) oraz prawna (pisma do sądu, porady).

Przedstawione przez nas sprawozdanie nie wyczerpuje naszych pomysłów na niesienie pomocy wszystkim tym - który jej oczekują. Staramy się w swej działalności elastycznie dostosowywać się do potrzeb naszych beneficjentów tak, aby w pełni wykorzystując swój potencjał zaoferować im najszerszą możliwą do zrealizowania formę wsparcia. Naszym zadaniem jest pobudzenie społecznej aktywności środowisk zagrożonych patologicznym czy też społecznym bezrobociem oraz poprawą bytu w sensie materialnym i społecznym jednostek oraz środowisk zagrożonych marginalizacją ze względu na postępujący proces ubóstwa. Wciąż udoskonalamy nasze działania i szukamy alternatywnych dróg pomocy wszystkim, którzy na taką pomoc oczekują. I chociaż w swej działalności głównie niesiemy pomoc ludziom starszym, staramy się, aby każdy, kto o taką pomoc się zgłosi, bez względu na wiek, po prostu ją uzyskał. Dlatego oprócz doskonalenia zawodowego dla ludzi bezrobotnych, organizujemy kursy dla młodzieży, mające na celu wyrównywanie szans w edukacji. Staramy się skupić wokół Fundacji organizacje i instytucje, które podobnie jak i my rozumieją ideę niesienia pomocy i edukacji w zakresie metod jej udzielania.

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

PROJEKT "WAŻNI" Budowanie i podtrzymanie aktywności społeczno-edukacyjnej kombatantów

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie