• 4.jpg
 • 21.jpg
 • 15.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 20.jpg
 • 10.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 14.jpg
 • 11.jpg
 • 16.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 19.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg
 • 4a.jpg
 • 5.jpg
 • 9.jpg
 • 17.jpg

Sprawozdanie merytoryczne' 2009

Email Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE
z dzia艂alno艣ci merytorycznej
za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Nazwa organizacji:
?Pomoc Potrzebuj膮cym?
Fundacja Po偶ytku Publicznego

Siedziba i adres:
02-496 Warszawa; ul. Leszczy艅skiego 9

Data wpisu do rejestru:
KRS nr 0000140287 ? 21.11.2002 r.

Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji:
Zarz膮d Fundacji

Dane cz艂onk贸w organizacji:
KAMI艃SKA Ma艂gorzata ? Prezes Zarz膮du
MARCZAK Barbara ? Wiceprezes Zarz膮du

Cel dzia艂ania organizacji:
 • poprawa warunk贸w 偶ycia os贸b starszych, rencist贸w, emeryt贸w, os贸b poszkodowanych przez los, niepe艂nosprawnych, samotnych i ich rodzin;
 • prowadzenie i wspieranie dom贸w opieku艅czych i zak艂ad贸w opieki zdrowotnej;
 • organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;
 • udzielanie pomocy materialno-bytowej;
 • prowadzenie i wspieranie dzia艂alno艣ci charytatywnej;
 • integracj臋 os贸b niepe艂nosprawnych w spo艂ecze艅stwie ludzi zdrowych;
 • organizowanie i zaopatrywanie w artyku艂y pierwszej potrzeby ludzi wymagaj膮cych opieki;
 • prowadzenie zbi贸rek sprz臋tu specjalistycznego dla os贸b wymagaj膮cych opieki;
 • dzia艂alno艣膰 edukacyjna i o艣wiatowa;
 • dzia艂anie przeciw bezdomno艣ci i bezrobociu;
 • przeciwdzia艂anie patologiom spo艂ecznym.
Podzia艂 i rodzaje dzia艂alno艣ci:
Dzia艂alno艣膰 nieodp艂atna
 • Finansowanie czynsz贸w i innych op艂at, zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, dom贸w opieku艅czo-piel臋gnacyjnych, finansowanie sprz臋tu rehabilitacyjnego, 艂贸偶ek, aparatury diagnostycznej dla zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, dom贸w opieku艅czo ?piel臋gnacyjnych;
 • zakup i dystrybucja sprz臋tu ortopedycznego dla os贸b potrzebuj膮cych;
 • transport medyczny os贸b chorych i niepe艂nosprawnych;
 • do偶ywianie;
 • udzielanie zapomogi i wsparcia finansowego osobom;
 • prowadzenie rehabilitacji os贸b niepe艂nosprawnych po udarach o urazach;
 • 艣wiadczenie pomocy piel臋gniarskiej;
 • 艣wiadczenie pomocy paliatywnej; wspieranie opiekun贸w i rodzin os贸b o - ci臋偶kich schorzeniach powoduj膮cych silny, przewlek艂y b贸l;
 • 艣wiadczenie pomocy lekarskiej dla os贸b o bardzo zr贸偶nicowanym stopniu schorze艅
 • pomoc w organizowaniu us艂ug hospicyjnych dla os贸b w terminalnym stadium choroby nowotworowej;
 • organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia dla opiekun贸w i rodzin os贸b z ci臋偶kim upo艣ledzeniem psychicznym
 • szkolenie bezrobotnych ? szeroko rozumiane, od szkole艅 czysto - zawodowych podnosz膮cych kwalifikacje po wsparcie psychologiczne m.in. w kreowaniu w艂asnego pozytywnego wizerunku;
 • wsp贸艂dzia艂anie z organami o艣wiaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod post臋powania z m艂odzie偶膮 uzale偶nion膮 i zagro偶on膮 uzale偶nieniem.
Dzia艂alno艣膰 odp艂atna
 • zak艂adanie i prowadzenie szk贸艂 dla piel臋gniarek i opiekunek spo艂ecznych;
 • zak艂adanie przedszkoli i szk贸艂 podstawowych;
 • prowadzenie schronisk dla zwierz膮t;
 • organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacj膮 dla podopiecznych Fundacji;
 • 艣wiadczenie us艂ug dla podopiecznych w zakresie budownictwa;
 • 艣wiadczenie us艂ug dla podopiecznych w zakresie us艂ug gastronomicznych;
 • prowadzenie dom贸w zapewniaj膮cych ca艂odobow膮 opiek臋.

Opis prowadzonej dzia艂alno艣ci w 2009 r.

G艂贸wnym dzia艂aniem naszej Fundacji by艂o prowadzenie i finansowanie w 2009 r. Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Piel臋gnacyjno-Opieku艅czy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w kt贸rym przebywa obecnie 85 pensjonariuszy: os贸b starszych, chorych, le偶膮cych oraz ?Plac贸wki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku? w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w kt贸rym znajduje si臋 tak偶e oko艂o 80 pensjonariuszy.
Pensjonariusze naszych zak艂ad贸w s膮 to osoby chore, le偶膮ce, niekiedy w bardzo ci臋偶kich stanach pozbawione mo偶liwo艣ci samodzielnej egzystencji b膮d藕 z przyczyn materialnych b膮d藕 zdrowotnych. Pobyt w naszej plac贸wce jest dla nich jedynym ratunkiem na godne 偶ycie, gdy偶 bardzo cz臋sto w wskutek powa偶nego schorzenia rodzina nie jest w stanie samodzielnie sprawowa膰 nad tak膮 osob膮 opieki. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na zajmowanie si臋 tak膮 osob膮 niemal non stop.
Dla zapewnienia pensjonariuszom w艂a艣ciwej opieki musimy zatrudnia膰 specjalist贸w o r贸偶nych kwalifikacjach: lekarzy neurolog贸w, internist贸w, piel臋gniarki, salowe, rehabilitant贸w. Ca艂kowit膮 opiek臋 w trakcie pobytu w naszych domach zar贸wno lekarsk膮 jak i administracyjn膮 sprawowa艂a i finansowa艂a ze swych 艣rodk贸w FUNDACJA.
Zgodnie z celami okre艣lonymi w statucie Fundacji w roku 2009 ?Pomoc Potrzebuj膮cym? Fundacja Po偶ytku Publicznego kontynuowa艂a sw膮 dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮c膮 poprzez organizowanie wsparcia finansowego i merytorycznego zar贸wno podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 realizacj膮 zada艅 spo艂ecznych jak i osobom b臋d膮cym w szczeg贸lnie trudnej sytuacji.
Zasadnicze finansowanie skierowane zosta艂o na funkcjonowanie Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Domu Opieku艅czo-Piel臋gnacyjno w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w kt贸rym w ramach ca艂odobowego pobytu przebywa od 80 do 90 os贸b oraz finansowanie otwartej w marcu 2007 r. ?Plac贸wki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku? w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w kt贸rej w ramach ca艂odobowego pobytu przebywa 80 os贸b.
Ze 艣rodk贸w pozyskanych od os贸b fizycznych w formie darowizny Fundacja przez ca艂y rok 2009 finansowa艂a:
 • koszty czynszu, energii, wynagrodzenie zatrudnionego personelu;
 • koszty modernizacji, bie偶膮cych remont贸w obiektu;
 • koszty zakupu sprz臋tu rehabilitacyjnego dla potrzeb pensjonariuszy;
 • koszty zwi膮zane z zakupem artyku艂贸w 偶ywno艣ciowych, higienicznych, przeznaczonych dla pensjonariuszy.
W艣r贸d wymienionych obszar贸w i rodzaj贸w wsparcia finansowego i merytorycznego najwi臋ksze wydatki w 2009 stanowi艂y nak艂ady inwestycyjne na roboty modernizacyjne obiektu Fundacji - ?Plac贸wki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku? przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie.
Usprawnienie obiekt贸w pod k膮tem zagwarantowania pensjonariuszom jak najlepszych warunk贸w pobytu to kolejne nak艂ady finansowe na roboty remontowe, bie偶膮co finansowane przez Fundacj臋.
W roku 2009 wykonano w ramach remont贸w bie偶膮cych:
 • niezb臋dne prace modernizacyjne i remontowe pomieszcze艅 w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 oraz dostosowanie ich do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych;
 • wymiana wszystkich 艂贸偶ek w obiekcie przy ul. Oliwskiej na 艂贸偶ka szpitalne z por臋czami i regulowanym wezg艂owiem, wysi臋gnikami;
 • ca艂kowita wymiana po艣cieli;
 • uzupe艂nienie wyposa偶enia sali rehabilitacyjnej w niezb臋dny profesjonalny sprz臋t rehabilitacyjny na potrzeby pensjonariuszy;
 • uzupe艂nienie wyposa偶enia 艂贸偶ek szpitalnych o materace i materace przeciwodle偶ynowe;
 • przebudowa i zagospodarowanie zaplecza kuchennego ? otwarcie nowej kuchni w pe艂ni przystosowanej do prowadzenia 偶ywienia zbiorowego;
 • instalacja systemu ch艂odniczego w magazynie 偶ywno艣ci;
 • przebudowa i zagospodarowanie pralni oraz magla na potrzeby domu opieki;
 • dalsze zagospodarowywanie odzyskanych teren贸w zielonych ? z przeznaczeniem na ogr贸d dla pensjonariuszy i ich rodzin.
Nie wszystkie prace uda艂o si臋 zako艅czy膰 w planowanym przez nas terminie czyli do ko艅ca 2009 r. Ze wzgl臋du na brak odpowiednich 艣rodk贸w finansowych budowa ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru oraz ostateczne zako艅czenie przebudowy pralni oraz magla zosta艂o prze艂o偶one na 2010 r. Ca艂kowite zako艅czenie proces贸w inwestycyjnych Fundacji jest planowane do ostatecznego wykonania w roku 2009. B臋dzie to: zako艅czenie przebudowy i zagospodarowania zaplecza kuchennego, pralni oraz zagospodarowanie teren贸w zielonych z celem przeznaczenia ich na potrzeby pensjonariuszy i odwiedzaj膮cych ich os贸b oraz urz膮dzenie tzw. ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru.
Darowizny Rzeczowe.
W zakresie polityki spo艂ecznej Fundacja w roku 2009 realizowa艂a szereg zada艅 wspieraj膮cych podmioty publiczne, o艣rodki pomocy spo艂ecznej prowadzone przez organizacje spo艂eczne, zwi膮zki wyznaniowe oraz realizowa艂a pomoc kierowan膮 do os贸b fizycznych.

Z produkt贸w 偶ywno艣ciowych pochodz膮cych z zasob贸w Agencji Rynku Rolnego Fundacja przygotowywa艂a i wydawa艂a 215 posi艂k贸w dziennie dla os贸b wymagaj膮cych wsparcia, bezdomnych i biednych. W ramach wspomagania O艣rodk贸w Pomocy Spo艂ecznej i plac贸wek o艣wiatowych Fundacja przekaza艂a w formie nieodp艂atnej produkty 偶ywno艣ciowe pozyskiwane przez sponsor贸w.

T膮 form膮 wsparcia w spos贸b ci膮g艂y w roku 2009 obj臋te by艂y przez ?Pomoc Potrzebuj膮cym" plac贸wki:

 • Rodzinny Dom Dziecka w Warszawie ul. Zygmunta Augusta 12;
 • O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej m.st. Warszawy dzielnicy Targ贸wek;
 • O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej m.st. Warszawy dzielnicy Ursus;
 • Dom Pomocy Spo艂ecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Si贸str Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie;
 • Katolicka Plac贸wka Wychowawcza ?Nasz Dom" w Warszawie;
 • Zesp贸艂 Szk贸艂 Specjalnych nr 98 w Warszawie;
 • Centrum Pomocy Bli藕niemu ?MONAR" i ?MARKOT" ul. Marywilska 44a WARSZAWA;
 • Parafia Rzymsko-Katolicka w G贸rkach Kampinoskich;
 • Katolicka Wsp贸lnota Chleb 呕ycia - Schronisko dla Chorych ?BETLEJEM"; ul. Potrzebna 55 WARSZAWA;
 • Fundacja ?TARKOWSKICH" Dom Pomocy ?S艁ONECZNY" dla os贸b z dzie膰mi i niepe艂nosprawnych ul. Mszczonowska 6 WARSZAWA.

Na rzecz tych plac贸wek zosta艂y przekazane artyku艂y 偶ywno艣ciowe w postaci:mleka w proszku,

 • p艂atk贸w kukurydzianych,
 • kaszy j臋czmiennej, makaron贸w;
 • krajanki i 艣widerk贸w;
 • jogurt贸w 艣mietankowych, jogurt贸w owocowych ?JOGOBELLA";
 • jogurt贸w ?SMAKIJA" w r贸偶nym asortymencie;
 • deser贸w owocowych i smakowych (waniliowych, czekoladowych i kawowych);
 • jogurt贸w smakowych; deser贸w mlecznych, s艂odyczy;
 • wyrob贸w cukierniczych (ciast i ciastek).

Podzi臋kowania za otrzymane dary znajduj膮 si臋 w archiwum naszej Fundacji.

Realizacja projekt贸w szkoleniowych.

W roku 2009 Fundacja prowadzi艂a lub ubiega艂a si臋 o prowadzenie realizacji nast臋puj膮cych projekt贸w szkoleniowych.

Zmodernizowany obiekt Fundacji ?Plac贸wka zapewniaj膮ca ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku" przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie przystosowany zosta艂 do pe艂nienia funkcji O艣rodka Szkoleniowego dla projekt贸w realizowanych przez Fundacje ze 艣rodk贸w pozyskiwanych z instytucji publicznych oraz 艣rodk贸w strukturalnych.

?WARUNEK POWROTU" w ramach konkursu ?WARTO BY膯 ZA"

realizowanego przez Kompani臋 Piwowarska w Tychach. Kompania ta od kilku lat realizuje sw贸j autorski projekt wspierania organizacji pozarz膮dowych, kt贸re swym dzia艂aniem zapobiegaj膮 wykluczeniu spo艂ecznemu. Nasz projekt obejmie 14 kobiet po opuszczeniu zak艂adu karnego, kt贸re przejd膮 profesjonalne szkolenie przygotowuj膮ce do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych. Tym samym dzi臋ki temu projektowi pojawi si臋 nowa, w pe艂ni wykwalifikowana kadra mog膮ca podj膮膰 czynno艣ci s艂u偶ebne wobec ludzi starszych. Nasza inicjatywa jest tym cenniejsza, 偶e zapobiegamy wykluczeniu dw贸m grupom os贸b: osobom ?po wyrokach", kt贸re maj膮 problem z powrotem na rynek pracy jak i do codziennego, w pe艂ni wolno艣ciowego 偶ycia, jak i osobom starszym, kt贸re z racji wieku b膮d藕 schorzenia s膮 nara偶one na wykluczenie poprzez np. pobyt w plac贸wce opieku艅czej stacjonarnej.

Nasz projekt zosta艂 doceniony zar贸wno przez Rad臋 Programow膮 konkursu jak i zwyk艂ych ludzi, kt贸rzy w publicznym, otwartym g艂osowaniu oddali sw贸j g艂os ZA realizacj膮 naszego projektu.
Warto艣膰 projektu wyniesie 100.00,00 z艂otych + 10.000,00 wk艂ad w艂asny. Projekt po podpisaniu umowy b臋dzie realizowany na prze艂omie 1 i 2 dekady 2010r.

Projekt zosta艂 zako艅czony w lipcu 2010 r.
W sierpniu zosta艂o z艂o偶one sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji zadania.

W ramach grupy wolno艣ciowej w obu naszych plac贸wkach pracuj膮 24 kobiety z Aresztu 艢ledczego Warszawa Groch贸w - odbywaj膮ce kar臋 pozbawienia wolno艣ci. Umowa z Aresztem 艢ledczym Warszawa-Groch贸w zobowi膮zuje kobiety osadzone, odbywaj膮ce kar臋 pozbawienia wolno艣ci do wykonywania pracy na rzecz naszej Fundacji w plac贸wkach opieku艅czo-piel臋gnacyjnych, polegaj膮cej na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepe艂nosprawnymi i ob艂o偶nie chorymi. Wszystkie Panie w ramach przygotowania zawodowego przesz艂y i nadal przechodz膮 wewn臋trzne szkolenie daj膮ce podstawowe kwalifikacje do wykonywania tego zawodu zar贸wno w naszych plac贸wkach jak i daj膮ce uprawnienia do wykonywania tego zawodu w plac贸wkach zewn臋trznych. W ramach wewn臋trznego szkolenia osadzone przechodz膮 szkolenie z zakresu: geriatrii, gerontologii, zasad opieki nad osob膮 starsz膮, podstaw rehabilitacji. Osadzone - pracuj膮ce w naszych plac贸wkach - po opuszczeniu zak艂adu karnego s膮 w pe艂ni przygotowanymi pracownikami do podj臋cia pracy w jakiejkolwiek plac贸wce opieku艅czej jako w pe艂ni profesjonalna kadra pomocnicza, spe艂niaj膮ce podstawowe czynno艣ci opieku艅cze wobec ludzi starszych b膮d藕 schorowanych. W zesz艂ym roku dzi臋ki pracy w grupie wolno艣ciowej i pozytywnej opinii naszej organizacji ponad 20 kobiet uzyska艂o prawo do przedterminowego warunkowego zwolnienia i opu艣ci艂o mury zak艂adu karnego. Wi臋kszo艣膰 z nich podj臋艂a prac臋 i 艣wietnie odnalaz艂a si臋 w warunkach wolno艣ciowych.

W ramach zast臋pczego wykonywania kary pozbawienia wolno艣ci w postaci prac spo艂ecznie u偶ytecznych prac臋 w naszych plac贸wkach wykonuj膮 m臋偶czy藕ni skazani przez s膮d za drobne wykroczenia. M臋偶czy藕ni s膮 kierowani do naszej plac贸wki przez Kuratora S膮du Okr臋gowego dla WARSZAWA PRAGA. W zesz艂ym roku prac臋 tak膮 podj臋艂o .... skazanych. Byli to m臋偶czy藕ni, kt贸rzy wykonywali wszelkie prace pomocnicze na rzecz naszej Fundacji i naszych podopiecznych - od drobnych prac remontowych, malarskich, hydraulicznych po sprz膮tanie li艣ci i 艣niegu, roz艂adunek 偶ywno艣ci. Cz臋艣膰 z nich przesz艂a kr贸tkie przeszkolenie w kierunku pomocy osobom starszym i teraz wykonuje podstawowe czynno艣ci opieku艅cze - wymagaj膮ce g艂贸wnie si艂y (podnoszenie, przenoszenie na 艂贸偶ka lub w贸zek, pomoc przy transporcie medycznym).

Pod koniec 2009 roku Fundacja przygotowa艂a wniosek do Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (projekt ?POMOCNA D艁O艃") na obj臋cie szkoleniem zawodowym i procesem readaptacji i preorientacji zawodowej grupy kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci w Areszcie 艢ledczym Warszawa Groch贸w. Projekt ten przewiduje obj臋cie szkoleniem zawodowym 20 kobiet (w 2 edycjach po 10) pracuj膮cych w ramach grupy wolno艣ciowej w naszych plac贸wkach. Dzi臋ki tym funduszom b臋dziemy mogli rozszerzy膰 szkolenie na now膮 grup臋 os贸b i o te dzia艂ania, kt贸re ze wzgl臋du na ograniczone fundusze Fundacji nie mog艂y by膰 realizowane w pe艂nym zakresie. Wniosek zostanie z艂o偶ony na pocz膮tku stycznia i mamy nadziej臋, 偶e po pozytywnej weryfikacji zostanie przekazany do wdro偶enia na pocz膮tku 2 kwarta艂u 2010 r.
Wniosek zosta艂 z艂o偶ony w lutym 2010 r. We wrze艣niu 2010 r. dostali艣my decyzj臋 odmown膮 motywowan膮 brakiem funduszy na realizacj臋 tego zadania z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Przewidywana realizacja kolejnych program贸w przedstawionych w sprawozdaniu mo偶liwa jest dzi臋ki poniesionym nak艂adom inwestycyjnym w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 - O艣rodku Rehabilitacyjno-Piel臋gnacyjnym. W obiekcie tym Fundacja dysponuje przygotowanymi salami dydaktycznymi oraz zapleczem kuchennym wraz z salami konsumpcyjnymi.

Dzia艂ania edukacyjne i wspomagaj膮ce osoby wykluczone w naszym rejonie:

Fundacja wspiera kobiety bezrobotne finansuj膮c im czynsz w sp贸艂dzielniach mieszkaniowych - pomoc膮 t膮 obj臋te s膮 2 kobiety.

Fundacja udzieli艂a zapomogi zwrotnej jako dora藕na pomoc finansow膮, kobietom opuszczaj膮cym zak艂ad karny jak i innym osobom b臋d膮cym w trudnej sytuacji finansowej.

Na 艣wi臋ta Bo偶ego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy Fundacja obdarowa艂a rodziny wielodzietne artyku艂ami spo偶ywczymi - wsparcia udzielono 22 rodzinom.

W ramach pomocy osobom starszym zosta艂 uruchomiony specjalny punkt masa偶u leczniczego dla os贸b starszych o ograniczonych funduszach finansowych. Punkt ten dzia艂a codziennie oferuj膮c masa偶 klasyczny, kr臋gos艂upa i rehabilitacyjny. Jest adresowany do os贸b starszych, schorowanych - szczeg贸lnie nara偶onych na wykluczenie ze wzgl臋du na ub贸stwo.

W ramach terapii w naszej plac贸wce prowadzone s膮 zaj臋cia plastyczne dla os贸b starszych w ramach kt贸rych osoby starsze ucz膮 si臋 malarstwa, rysunku, wykonuj膮 drobne prace plastyczne. Wsparciem obj臋tych jest 20 os贸b.

Dofinansowaniem obj臋ci s膮 podopieczni Fundacji. Jest to pomoc w postaci zakupu lek贸w, bada艅 specjalistycznych, pampers贸w, us艂ug stomatologicznych - wsparciem obj臋tych jest 35 os贸b.

Utrzymanie o艣rodka mo偶liwe jest dzi臋ki wolontariuszom Fundacji. Koszty zwi膮zane z prac膮 wolontariack膮 (nagrody, ubezpieczenia, koszty przejazd贸w wolontariuszy, ubrania robocze) pokrywane s膮 z funduszy Fundacji ?Pomoc Potrzebuj膮cym".

W kwietniu 2009 r. nasz膮 organizacj臋 odwiedzi艂a konsul Norwegii Pani Sidsel Bleken.

Jej wizyta by艂a efektem realizacji naszego projektu ?SKAZANI NIE STRACENI" w ramach Funduszy Norweskich i strefy EOG. Pani konsul by艂a zainteresowana sposobem realizacji naszego projektu oraz efektami jakie przynios艂a jego realizacja.
Pani Konsul odbywa takie wizyty sukcesywnie w艣r贸d wybranych beneficjent贸w funduszy tych, kt贸rych programy z racji swojej tematyki s膮 szczeg贸lnie interesuj膮ce i znacz膮ce zar贸wno dla organizacji pozarz膮dowych jako beneficjent贸w projektu jak i spo艂eczno艣ci lokalnych jako beneficjent贸w ostatecznych.
Ju偶 sama wizyta by艂a dla nas wyr贸偶nieniem, gdy偶 SAMA TEMATYKA projektu, jego charakter i spos贸b realizacji by艂 na tyle innowacyjny, 偶e spotka艂 si臋 z zainteresowaniem przedstawicieli Ambasady Norwegii czyli tego pa艅stwa, kt贸re jest g艂贸wnym p艂atnikiem Funduszy EOG, z kt贸rego udzielone zosta艂o wsparcie.
Pani Konsul zapozna艂a si臋 z kr贸tk膮 histori膮 naszej organizacji, a nast臋pnie ze specyfik膮 realizowanego projektu, jego zawarto艣ci膮 merytoryczn膮 i osi膮gni臋tymi rezultatami. Szczeg贸lne zainteresowanie wzbudzi艂 sam wyb贸r grupy docelowej (kobiety skazane odbywaj膮ce kar臋 pozbawienia wolno艣ci), spos贸b rekrutacji i forma wsparcia (szkolenia i warsztaty) jaka zosta艂a im udzielona. Pani Konsul by艂a niezmiernie zadowolona z efekt贸w jakie uda艂o nam si臋 osi膮gn膮膰, zbudowana d艂ugofalowo艣ci膮 projektu a co za tym idzie jego oddzia艂ywaniem horyzontalnym.

W konsekwencji wizyty Pani Konsul Norwegii - reporta偶 o dzia艂alno艣ci naszej Fundacji nakr臋ci艂a norweska telewizja publiczna. Wizyta ekipy telewizyjnej w maju 2009 by艂a spowodowana ogromnym zainteresowaniem jakie wzbudzi艂a dzia艂alno艣膰 naszej Fundacji w oczach Pani konsul Norwegii oraz autentycznej sympatii dla form wsparcia jakiego udzielamy naszym beneficjentom. Reporta偶 ten by艂 elementem du偶ego bloku tematycznego telewizji norweskiej po艣wi臋conego przemianom politycznym jakie dokona艂y si臋 w Polsce po pierwszych wolnych wyborach 1989 r. Tylko nasza organizacja by艂a wyr贸偶niona odr臋bnym materia艂em po艣wi臋conym przemianom spo艂ecznym w Polsce. Obok relacji z naszych plac贸wek ukaza艂 si臋 wywiad z Premierem Rz膮du RP Donaldem Tuskiem, Ministrem Spraw Zagranicznych Rados艂awem Sikorskim, by艂ym Wicepremierem Leszkiem BALCEROWICZEM, Lechem WA艁臉S膭.

Za d艂ugoletni膮 wsp贸艂prac臋 i wsparcie naszych dzia艂a艅 statutowych oraz ogromne zaanga偶owanie w dzia艂alno艣膰 naszej organizacji Zarz膮d Fundacji w sierpniu 2009 uhonorowa艂 statuetkami ?Przyjaciela Fundacji":

 • Pana Genera艂a Paw艂a NASI艁OWSKIEGO - Dyrektora Generalnego S艂u偶by Wi臋ziennej
 • Pana Kapitana Henryka MILEWSKIEGO - by艂ego Dyrektora Aresztu 艢ledczego Warszawa-Groch贸w, obecnie dyrektor ZK Warszawa-Bia艂o艂臋ka
 • Pana Majora mgr S艂awomira SKWARSKIEGO Dyrektora Aresztu 艢ledczego Warszawa-Groch贸w.
 • Pana Grzegorza ZAWISTOWSKIEGO Burmistrza Dzielnicy Warszawa - Targ贸wek
 • Pana Zbigniewa POCZESNEGO Przewodnicz膮cego Rady Dzielnicy WARSZAWA-TARG脫WEK
 • Pani膮 Dyrektor Halin臋 LASKOWSK膭 Dyrektor Oddzia艂u Gospodarowania Nieruchomo艣ciami
 • Pana Andrzeja WACHA Prezesa Zarz膮du Dyrektor Generalny PKP
 • Pani膮 Ma艂gorzat臋 KIDAW臉-B艁O艃SK膭 Pose艂 na Sejm V Kadencji z ramienia PO.

Ka偶dy z nagrodzonych otrzyma艂 pami膮tkowy dyplom wskazuj膮cy na zas艂ugi jakich dokona艂 na rzecz naszej Fundacji wraz z podzi臋kowaniami za wk艂ad w rozw贸j naszej dzia艂alno艣ci i przede wszystkim wsparcie, zrozumienie i otwarte serce dla naszych dzia艂a艅.

W listopadzie 2009 na terenie obu naszych plac贸wek zosta艂 zorganizowany wieczorek muzyczny. G艂贸wnymi wykonawcami byli cz艂onkowie Studia Piosenki im. Anny GERMAN. Koncert poprowadzi艂a szefowa studia Pani Ludmi艂a PIECHOWSKA. W koncercie uczestniczyli pensjonariusze oraz rodziny naszych podopiecznych.

PODSUMOWANIE.

Fundacja ?Pomoc Potrzebuj膮cym" stara si臋 nie艣膰 szerok膮 rozumian膮 pomoc, nie tylko dora藕n膮, ale te偶 d艂ugofalow膮.

W swych poczynaniach kierujemy si臋 zasad膮 - POMAGAJMY I UCZMY POMAGA膯.

Niepokoi nas nie tylko poziom 偶ycia ludzi starszych, post臋puj膮ce ubo偶enie spo艂ecze艅stwa, dotykaj膮ce coraz szerszej grupy ludzi tak偶e czynnych zawodowo, ale r贸wnie偶 niepokoj膮co niski stan wiedzy i 艣wiadomo艣ci polskiego spo艂ecze艅stwa dotycz膮cy reali贸w ?bycia seniorem" w Polsce XXI wieku, zw艂aszcza seniorem schorowanym, opuszczonym, niejednokrotnie cierpi膮cym, zar贸wno fizycznie jak psychicznie. Dlatego nasze dzia艂ania przebiegaj膮 dwutorowo. Staramy si臋 pomaga膰 tym, kt贸rzy niew膮tpliwie tej pomocy potrzebuj膮 - nie tylko starszym, ale po prostu ludziom b臋d膮cym w g艂臋bokiej potrzebie, ale r贸wnie偶 d艂ugofalowo - pracuj膮c z m艂odzie偶膮, ucz膮c nie tylko praktycznej opieki nad lud藕mi starszymi, ale wskazuj膮c na rol臋, jak膮 powinni spe艂nia膰 ludzie starsi w naszym spo艂ecze艅stwie.

Coraz wi臋kszy nacisk w swojej pracy k艂adziemy na szkolenie i kszta艂towanie 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej dotycz膮ce ludzi starszych, tak偶e w kontek艣cie wykluczenia spo艂ecznego. Staramy si臋 oddzia艂ywa膰 na te grupy spo艂eczne, kt贸re ze wzgl臋du na tzw. ?postrzeganie przez spo艂ecze艅stwo" mog膮 lub wr臋cz s膮 nara偶one na wykluczenie i wobec innych potrzeb spo艂ecznych s膮 spychane gdzie艣 na margines w zakresie udzielanej pomocy i wsparcia. Dlatego du偶膮 rol臋 przywi膮zujemy do aktywizacji, edukacji i preorientacji zawodowej ludzi starszych. Wobec wyra藕nego braku ludzi przyuczonych do wykonywania czynno艣ci s艂u偶ebnych wobec ludzi starszych, przeszkolenie ka偶dej nowej osoby - przynosi wymiern膮 korzy艣膰. Nie tylko mo偶liwo艣ci niesienia pomocy osobie starszej, ale tak偶e danie do r臋ki potencjalnej osobie wykluczonej - narz臋dzia w postaci konkretnego zawodu, umo偶liwiaj膮cego normalne, satysfakcjonuj膮ce, godne 偶ycie pod ka偶dym wzgl臋dem.

Dlatego nasze dzia艂ania ukierunkowane s膮 nie tylko na niesienie pomocy osobom starszym, ale tak偶e osobom wykluczonym - g艂贸wnie kobietom skazanym.

S膮 to zar贸wno szkolenia, warsztaty zawodowe, ale i dora藕na pomoc finansowa (op艂ata za czynsz, zapomogi) oraz prawna (pisma do s膮du, porady).

Przedstawione przez nas sprawozdanie nie wyczerpuje naszych pomys艂贸w na niesienie pomocy wszystkim tym - kt贸ry jej oczekuj膮. Staramy si臋 w swej dzia艂alno艣ci elastycznie dostosowywa膰 si臋 do potrzeb naszych beneficjent贸w tak, aby w pe艂ni wykorzystuj膮c sw贸j potencja艂 zaoferowa膰 im najszersz膮 mo偶liw膮 do zrealizowania form臋 wsparcia. Naszym zadaniem jest pobudzenie spo艂ecznej aktywno艣ci 艣rodowisk zagro偶onych patologicznym czy te偶 spo艂ecznym bezrobociem oraz popraw膮 bytu w sensie materialnym i spo艂ecznym jednostek oraz 艣rodowisk zagro偶onych marginalizacj膮 ze wzgl臋du na post臋puj膮cy proces ub贸stwa. Wci膮偶 udoskonalamy nasze dzia艂ania i szukamy alternatywnych dr贸g pomocy wszystkim, kt贸rzy na tak膮 pomoc oczekuj膮. I chocia偶 w swej dzia艂alno艣ci g艂贸wnie niesiemy pomoc ludziom starszym, staramy si臋, aby ka偶dy, kto o tak膮 pomoc si臋 zg艂osi, bez wzgl臋du na wiek, po prostu j膮 uzyska艂. Dlatego opr贸cz doskonalenia zawodowego dla ludzi bezrobotnych, organizujemy kursy dla m艂odzie偶y, maj膮ce na celu wyr贸wnywanie szans w edukacji. Staramy si臋 skupi膰 wok贸艂 Fundacji organizacje i instytucje, kt贸re podobnie jak i my rozumiej膮 ide臋 niesienia pomocy i edukacji w zakresie metod jej udzielania.

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie