• 9.jpg
 • 16.jpg
 • 4.jpg
 • 4a.jpg
 • 12.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 3.jpg
 • 7.jpg
 • 11.jpg
 • 17.jpg
 • 2a.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 14.jpg
 • 6.jpg
 • 20.jpg
 • 5.jpg
 • 21.jpg
 • 15.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 19.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg

Sprawozdanie merytoryczne' 2008

Email Drukuj PDF

SPRAWOZDANIE
z dzia艂alno艣ci merytorycznej
za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.

Nazwa organizacji :
?Pomoc Potrzebuj膮cym?
Fundacja Po偶ytku Publicznego

Siedziba i adres:
02-496 Warszawa; ul. Leszczy艅skiego 9

Data wpisu do rejestru:
KRS nr 0000140287 ? 21.11.2002 r.

Nazwa organu uprawnionego do reprezentacji:
Zarz膮d Fundacji

Dane cz艂onk贸w organizacji:
KAMI艃SKA Ma艂gorzata ? Prezes Zarz膮du
MARCZAK Barbara ? Wiceprezes Zarz膮du

Cel dzia艂ania organizacji:

 • poprawa warunk贸w 偶ycia os贸b starszych, rencist贸w, emeryt贸w, os贸b poszkodowanych przez los, niepe艂nosprawnych, samotnych i ich rodzin;
 • prowadzenie i wspieranie dom贸w opieku艅czych i zak艂ad贸w opieki zdrowotnej;
 • organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;
 • udzielanie pomocy materialno-bytowej;
 • prowadzenie i wspieranie dzia艂alno艣ci charytatywnej;
 • integracj臋 os贸b niepe艂nosprawnych w spo艂ecze艅stwie ludzi zdrowych;
 • organizowanie i zaopatrywanie w artyku艂y pierwszej potrzeby ludzi wymagaj膮cych opieki;
 • prowadzenie zbi贸rek sprz臋tu specjalistycznego dla os贸b wymagaj膮cych opieki;
 • dzia艂alno艣膰 edukacyjna i o艣wiatowa;
 • dzia艂anie przeciw bezdomno艣ci i bezrobociu;
 • przeciwdzia艂anie patologiom spo艂ecznym.

Podzia艂 i rodzaje dzia艂alno艣ci:

Dzia艂alno艣膰 nieodp艂atna

 • Finansowanie czynsz贸w i innych op艂at, zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, dom贸w opieku艅czo-piel臋gnacyjnych, finansowanie sprz臋tu rehabilitacyjnego, 艂贸偶ek, aparatury diagnostycznej dla zak艂ad贸w opieki zdrowotnej, dom贸w opieku艅czo ?piel臋gnacyjnych;
 • zakup i dystrybucja sprz臋tu ortopedycznego dla os贸b potrzebuj膮cych;
 • transport medyczny os贸b chorych i niepe艂nosprawnych;
 • do偶ywianie;
 • udzielanie zapomogi i wsparcia finansowego osobom;
 • prowadzenie rehabilitacji os贸b niepe艂nosprawnych po udarach o urazach;
 • 艣wiadczenie pomocy piel臋gniarskiej;
 • 艣wiadczenie pomocy paliatywnej; wspieranie opiekun贸w i rodzin os贸b o - ci臋偶kich schorzeniach powoduj膮cych silny, przewlek艂y b贸l;
 • 艣wiadczenie pomocy lekarskiej dla os贸b o bardzo zr贸偶nicowanym stopniu schorze艅
 • pomoc w organizowaniu us艂ug hospicyjnych dla os贸b w terminalnym stadium choroby nowotworowej;
 • organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia dla opiekun贸w i rodzin os贸b z ci臋偶kim upo艣ledzeniem psychicznym
 • szkolenie bezrobotnych ? szeroko rozumiane, od szkole艅 czysto - zawodowych podnosz膮cych kwalifikacje po wsparcie psychologiczne m.in. w kreowaniu w艂asnego pozytywnego wizerunku;
 • wsp贸艂dzia艂anie z organami o艣wiaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod post臋powania z m艂odzie偶膮 uzale偶nion膮 i zagro偶on膮 uzale偶nieniem.

Dzia艂alno艣膰 odp艂atna

 • zak艂adanie i prowadzenie szk贸艂 dla piel臋gniarek i opiekunek spo艂ecznych;
 • zak艂adanie przedszkoli i szk贸艂 podstawowych;
 • prowadzenie schronisk dla zwierz膮t;
 • organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacj膮 dla podopiecznych Fundacji;
 • 艣wiadczenie us艂ug dla podopiecznych w zakresie budownictwa;
 • 艣wiadczenie us艂ug dla podopiecznych w zakresie us艂ug gastronomicznych;
 • prowadzenie dom贸w zapewniaj膮cych ca艂odobow膮 opiek臋.
Opis prowadzonej dzia艂alno艣ci w 2008 r.:
G艂贸wnym dzia艂aniem naszej Fundacji by艂o prowadzenie i finansowanie w 2008 r. Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Piel臋gnacyjno-Opieku艅czy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w kt贸rym przebywa obecnie 85 pensjonariuszy - os贸b starszych, chorych, le偶膮cych oraz ?Plac贸wki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku" w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w kt贸rym znajduje si臋 tak偶e oko艂o 80 pensjonariuszy.

Pensjonariusze naszych zak艂ad贸w s膮 to osoby chore, le偶膮ce, niekiedy w bardzo ci臋偶kich stanach pozbawione mo偶liwo艣ci samodzielnej egzystencji b膮d藕 z przyczyn materialnych b膮d藕 zdrowotnych. Pobyt w naszej plac贸wce jest dla nich jedynym ratunkiem na godne 偶ycie, gdy偶 bardzo cz臋sto w wskutek powa偶nego schorzenia rodzina nie jest w stanie samodzielnie sprawowa膰 nad tak膮 osob膮 opieki. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na zajmowanie si臋 tak膮 osob膮 niemal non stop. Dla zapewnienia pensjonariuszom w艂a艣ciwej opieki musimy zatrudnia膰 specjalist贸w o r贸偶nych kwalifikacjach: lekarzy neurolog贸w, internist贸w, piel臋gniarki, salowe, rehabilitant贸w. Ca艂kowit膮 opiek臋 w trakcie pobytu w naszych domach zar贸wno lekarsk膮 jak i administracyjn膮 sprawowa艂a i finansowa艂a ze swych 艣rodk贸w FUNDACJA.

Zgodnie z celami okre艣lonymi w statucie Fundacji w roku 2008 ?Pomoc Potrzebuj膮cym" Fundacja Po偶ytku Publicznego kontynuowa艂a sw膮 dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮c膮 poprzez organizowanie wsparcia finansowego i merytorycznego zar贸wno podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 realizacj膮 zada艅 spo艂ecznych jak i osobom b臋d膮cym w szczeg贸lnie trudnej sytuacji.

Zasadnicze finansowanie skierowane zosta艂o na funkcjonowanie Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Domu Opieku艅czo-Piel臋gnacyjno w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w kt贸rym w ramach ca艂odobowego pobytu przebywa od 80 do 90 os贸b oraz finansowanie otwartej w marcu 2007 r. ?Plac贸wki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku" w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w kt贸rej w ramach ca艂odobowego pobytu przebywa 80 os贸b.

Ze 艣rodk贸w pozyskanych od os贸b fizycznych w formie darowizny Fundacja przez ca艂y rok 2008 finansowa艂a:

 • koszty czynszu, energii, wynagrodzenie zatrudnionego personelu;
 • koszty modernizacji, bie偶膮cych remont贸w obiektu;
 • koszty zakupu sprz臋tu rehabilitacyjnego dla potrzeb pensjonariuszy;
 • koszty zwi膮zane z zakupem artyku艂贸w 偶ywno艣ciowych, higienicznych, przeznaczonych dla pensjonariuszy.

W艣r贸d wymienionych obszar贸w i rodzaj贸w wsparcia finansowego i merytorycznego najwi臋ksze wydatki w 2008 stanowi艂y nak艂ady inwestycyjne na roboty modernizacyjne obiektu Fundacji - ?Plac贸wki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku" przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie.
Usprawnienie obiekt贸w pod k膮tem zagwarantowania pensjonariuszom jak najlepszych warunk贸w pobytu to kolejne nak艂ady finansowe na roboty remontowe, bie偶膮co finansowane przez Fundacj臋.

W roku 2008 wykonano w ramach remont贸w bie偶膮cych:

 • niezb臋dne prace modernizacyjne i remontowe pomieszcze艅 w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 oraz dostosowanie ich do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych;
 • odnowienie ci膮g贸w komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5;
 • wymiana wszystkich 艂贸偶ek w obiekcie przy ul. Oliwskiej na 艂贸偶ka szpitalne z por臋czami i regulowanym wezg艂owiem, wysi臋gnikami;
 • kompletne wyposa偶enie sali rehabilitacyjnej w niezb臋dny profesjonalny sprz臋t na potrzeby pensjonariuszy - (UGUL, ATLAS, bie偶nie, steper).
 • uzupe艂nienie wyposa偶enia 艂贸偶ek szpitalnych o materace i materace przeciwodle偶ynowe;
 • cz臋艣ciowa przebudowa i zagospodarowanie zaplecza kuchennego (kontynuacja w 2009 r.);
 • cz臋艣ciowa przebudowa i zagospodarowanie pralni oraz magla na potrzeby domu opieki (kontynuacja w 2009 r.);
 • zagospodarowanie odzyskanych teren贸w zielonych - przeznaczaj膮c grunty na kompleksy parkowo-ogrodowe dla pensjonariuszy i ich rodziny, jak i na miejsce parkingowe oraz podjazdy do budynku dla pojazd贸w sanitarnych i os贸b niepe艂nosprawnych.

Zako艅czenie proces贸w inwestycyjnych Fundacji b臋dzie planowane do wykonania w roku 2009. B臋dzie to przystosowanie budynku przy ul. Oliwskiej dla os贸b niepe艂nosprawnych polegaj膮ce na zako艅czeniu przebudowy i zagospodarowania zaplecza kuchennego, pralni oraz zagospodarowanie teren贸w zielonych z celem przeznaczenia ich na potrzeby pensjonariuszy i odwiedzaj膮cych ich os贸b oraz urz膮dzenie tzw. ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru.

W zakresie polityki spo艂ecznej Fundacja w roku 2008 realizowa艂a szereg zada艅 wspieraj膮cych podmioty publiczne, o艣rodki pomocy spo艂ecznej prowadzone przez organizacje spo艂eczne, zwi膮zki wyznaniowe oraz realizowa艂a pomoc kierowan膮 do os贸b fizycznych.
Z produkt贸w 偶ywno艣ciowych pochodz膮cych z zasob贸w Agencji Rynku Rolnego Fundacja przygotowywa艂a i wydawa艂a 215 posi艂k贸w dziennie dla os贸b wymagaj膮cych wsparcia, bezdomnych i biednych.
W ramach wspomagania O艣rodk贸w Pomocy Spo艂ecznej i plac贸wek o艣wiatowych Fundacja przekaza艂a w formie nieodp艂atnej produkty 偶ywno艣ciowe pozyskiwane przez sponsor贸w. T膮 form膮 wsparcia w spos贸b ci膮g艂y w roku 2008 obj臋te by艂y przez ?Pomoc Potrzebuj膮cym" plac贸wki:
 • Rodzinny Dom Dziecka w Warszawie ul. Zygmunta Augusta 12
 • Targ贸wek;
 • O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej m.st. Warszawy dzielnicy Ursus
 • Dom Pomocy Spo艂ecznej dla Dzieci w Pruszkowie;
 • Katolicka Plac贸wka Wychowawcza ?Nasz Dom" w Warszawie;
 • Zesp贸艂 Szk贸艂 Specjalnych nr 98 w Warszawie.

W roku 2008 Fundacja prowadzi艂a realizacj臋 projekt贸w szkoleniowych.

Zmodernizowany obiekt Fundacji ?Plac贸wka zapewniaj膮ca ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku" przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie przystosowany zosta艂 do pe艂nienia funkcji O艣rodka Szkoleniowego dla projekt贸w realizowanych przez Fundacje ze 艣rodk贸w pozyskiwanych z instytucji publicznych oraz 艣rodk贸w strukturalnych.

PROJEKT ?SKAZANI NIE STRACENI"

Od stycznia 2008 do listopada 2008 , dzi臋ki poprawnie z艂o偶onemu wnioskowi w ramach Funduszy dla organizacji Pozarz膮dowych (FOP) dzi臋ki dofinansowaniu ze 艣rodk贸w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodk贸w bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych Fundacja kontynuowa艂a realizacj臋 rozpocz臋tego w grudniu 2007 programu ?SKAZANI NIE STRACENI" - Szkolenia i warsztaty j臋zykowe jako forma aktywizacji spo艂eczno-zawodowej kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci." Projekt nr 248/R/1/2007

Projekt ukaza艂 potrzeb臋 dokonania zasadniczych zmian w mentalno艣ci spo艂ecze艅stwa w relacjach ?spo艂ecze艅stwo obywatelskie a osoby skazane za pope艂nione czyny przest臋pcze skutkuj膮ce ograniczeniem wolno艣ci" a tak偶e konieczno艣膰 przeprowadzenia istotnych zmian w zakresie pracy nad resocjalizacj膮 wi臋藕ni贸w przez s艂u偶by wi臋zienne i spo艂ecze艅stwo. Jako projektodawcy zamierzamy dzi臋ki realizacji przedsi臋wzi臋cia osi膮gn膮膰 cele, kt贸re zagwarantuj膮, 偶e ludzie ci nigdy nie trafi膮 na drog臋 przest臋pcz膮 po wyj艣ciu z zak艂ad贸w karnych.

Odpowiadaj膮c na potrzeb臋 zintensyfikowania dzia艂a艅 na rzecz zwi臋kszenia stopnia bezpiecze艅stwa publicznego, spo艂ecze艅stwa przed powrotem na drog臋 przest臋pcz膮 osoby opuszczaj膮ce zak艂ady karne projekt jest kontynuacj膮 dzia艂a艅 resocjalizacyjnych poprzez prac臋. Przedsi臋wzi臋cie umo偶liwi艂o kobietom skazanym na kar臋 pozbawienia wolno艣ci na odpracowanie d艂ugu wobec spo艂ecze艅stwa poprzez prac臋 w formie wolontariatu na rzecz os贸b tak samo jak one wymagaj膮cych pomocy to jest osobom starszym, chorym, niepe艂nosprawnym sp臋dzaj膮cym swe 偶ycie w domach opieku艅czo-piel臋gnacyjnych prowadzonych przez fundacj臋. Projekt stworzy艂 warunki tej grupie os贸b do nabycia nowych kwalifikacji wynikaj膮cych z uczestniczenia beneficjentek w 3 miesi臋cznym intensywnym cyklu kurs贸w, szkole艅 i 3 miesi臋cznych zaj臋膰 praktycznych z zakresu sprawowania opieki spo艂ecznej nad osobami starszymi i niepe艂nosprawnymi.

Projekt obj膮艂 swym dzia艂aniem grup臋 30 kobiet. By艂 realizowany w 2 edycjach - 6 miesi臋cznych. Ka偶da edycja podzielona zosta艂a na dwa etapy - 3 miesi臋czne.

 • 1 etap ka偶dej edycji obj膮艂 intensywne szkolenie zawodowe po艂膮czone z warsztatem prawnym dotycz膮cym aspekt贸w zwi膮zanych z powrotem do wolno艣ci.
 • 2 etap ka偶dej edycji to intensywna praktyka zawodowa przygotowuj膮ca do wykonywania zawodu opiekuna spo艂ecznego - 100 godzin.

Termin realizacji przedsi臋wzi臋cia zosta艂 okre艣lony: od 01.12.2007 do 30.11.2008 (12 miesi臋cy) w tym:
1 edycja od 01.12.2007 r - 31.05.2008 r (126 dni roboczych);
2 edycja 1.06.2008 r - 30.11.2008 r. (129 dni roboczych).

Ca艂kowity koszt projektu wyni贸s艂 243.412,00 z艂 w tym kwota dofinansowania 219.071,00 oraz kwota udzia艂u w艂asnego 24.341,00

Za projekt ten FUNDACJA w dniu 21 listopada 2008 r w Dzie艅 Pracownika Socjalnego oraz og贸lno艣wiatowym dniu 偶yczliwo艣ci zosta艂a wyr贸偶niona nagrod膮 Ministerstwa Pracy i Polityki Spo艂ecznej za wybitne i nowatorskie rozwi膮zania w pomocy spo艂ecznej.

Z ca艂ej Polski nap艂yn臋艂o 180 wniosk贸w w r贸偶nych kategoriach. Przyznano 18 nagr贸d pieni臋偶nych: w tym 9 nagr贸d indywidualnych i 9 zespo艂owych oraz 12 wyr贸偶nie艅 w postaci list贸w gratulacyjnych, w tym: 5 list贸w gratulacyjnych indywidualnych oraz 7 list贸w gratulacyjnych zespo艂owych. Nagroda ta, w postaci listu gratulacyjnego zosta艂a odebrana w warszawskiej Kr贸likarni z r膮k wiceministra MPiPS Pana Jaros艂awa Dudy: za opracowanie program贸w wspieraj膮cych kobiety osadzone w wi臋zieniu, ukierunkowanych na kompleksowe rozwi膮zywanie ich problem贸w i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w spo艂ecze艅stwie. Nasza organizacja by艂a jedn膮 z nielicznych organizacji Po偶ytku Publicznego w kraju, a jedyn膮 na Mazowszu, kt贸ra takie wyr贸偶nienie otrzyma艂a.

Ponadto w roku 2008 przygotowano kolejne programy edukacyjno-szkoleniowe, na kt贸re Fundacja zamierza si臋 ubiega膰 o 艣rodki finansowe na ich realizacj臋 w 2009 roku. S膮 to projekty z zakresu:

?DAJ SZANS臉 SOBIE - DAJ SZANS臉 INNYM".

Lokalne o艣rodki wsparcia jako alternatywna forma pomocy osobom potrzebuj膮cym poprzez rozw贸j i aktywizacj臋 zawodow膮 kobiet bezrobotnych. W ramach programu Operacyjnego kapita艂 Ludzki - Priorytet 6: ?Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich" Poddzia艂anie: 6.2. ?Wsparcie oraz promocja przedsi臋biorczo艣ci i samozatrudnienie".

Wed艂ug statystyk mazowieckie wyr贸偶nia si臋 najni偶sz膮 w Polsce stop膮 bezrobocia. Ale wykazuje ono du偶e zr贸偶nicowanie regionalne, silne centrum oraz znacznie s艂absze peryferia. Przy dominacji kobiet w艣r贸d og贸艂u bezrobotnych zauwa偶alny jest ich niski poziom aktywno艣ci zawodowej. Jedn膮 z przyczyn tej sytuacji jest niski poziom wykszta艂cenia i kwalifikacji - zw艂aszcza na wsi, brak motywacji w poszukiwaniu pracy oraz wiary w znalezienie zatrudnienia, szczeg贸lnie w艣r贸d kobiet zamieszkuj膮cych peryferyjne obszary Mazowsza. Odpowiadaj膮c na powy偶sze potrzeby projekt proponuje: aktywizacj臋 zawodow膮 poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe 36 kobiet w 23 miesi臋cznym cyklu zaj臋膰, po艂膮czon膮 z upowszechnieniem i promocj膮 alternatywnych form zatrudnienia, kt贸re zwi臋ksz膮 szans臋 znalezienia pracy. Projekt jest zgodny z polityk膮 r贸wnych szans.

Sytuacja kobiet na rynku pracy jest ci膮gle gorsza, projekt ma wi臋c na celu wyr贸wnanie szans kobiet na rynku pracy. Docelowo zak艂adamy uruchomienie dzia艂alno艣ci gospodarczych na zasadzie Lokalnych O艣rodk贸w Wsparcia oferuj膮cych opiek臋 piel臋gnacyjn膮 dla ludzi chorych oraz pomoc w rozwi膮zywaniu wszelkich problem贸w spo艂ecznych. Ostatecznie pomoc uzyskaj膮 nie tylko osoby bezrobotne, ale tak偶e osoby niepe艂nosprawne, odseparowane od 偶ycia poprzez swoje inwalidztwo lub chorob臋.

Projekt przeszed艂 pozytywn膮 weryfikacje formaln膮 w chwili obecnej oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej. Koszt realizacji projektu i dofinansowania zamknie si臋 kwot膮: 1 464 561,00

"SZANSA NA POWR脫T"

Szkolenia i warsztaty zawodowe jako forma aktywizacji spo艂eczno-zawodowej kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci. W ramach dofinansowaniu ze 艣rodk贸w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodk贸w bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych.

Projekt jest kontynuacja projektu realizowanego w roku 2008. Adresowany jest do kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci w systemie zak艂adu p贸艂otwartego. Projektem zostan膮 obj臋te 24 kobiety w dw贸ch 6-miesi臋cznych edycjach, po 12 w edycji. G艂贸wnym zamierzeniem jest aktywizacja i preorientacja zawodowa skazanych, umo偶liwiaj膮ca im powr贸t do normalnego 偶ycia, bez uciekania si臋 do poza prawnych metod zarobkowania. Mo偶liwo艣膰 podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych to szansa na znalezienie pracy umo偶liwiaj膮cej utrzymanie siebie i rodziny. S艂u偶y膰 temu b臋d膮 szkolenie zawodowe oraz praktyczne, a efektem nabyte kwalifikacje potwierdzone otrzymaniem certyfikatu uprawniaj膮cego do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych w domach opieki lub w domach pacjenta. Zapotrzebowanie na 艣wiadczenie tego rodzaju us艂ug jest ogromne a intensywne szkolenie umo偶liwi podj臋cie zatrudnienia tu偶 po jego zako艅czeniu. Dodatkowym atutem b臋d膮 warsztaty komputerowe, blok prawny po艂膮czony z zaj臋ciami aktywnego poszukiwania pracy, kt贸re stan膮 si臋 narz臋dziem umo偶liwiaj膮cym profesjonalne penetrowanie rynku pracy po uzyskaniu wolno艣ci. Projekt odbuduje poczucie gotowo艣ci do podj臋cia pracy i przywr贸ci wiar臋 we w艂asne mo偶liwo艣ci i kompetencje. Kwota dofinansowania to: 526.071,00 z艂.

Realizacja tak wielu projekt贸w w roku 2008 i przewidywana realizacja kolejnych program贸w przedstawionych w sprawozdaniu mo偶liwa jest dzi臋ki poniesionym nak艂adom inwestycyjnym w obiekcie przy ul. Oliwskiej 5 - O艣rodku Rehabilitacyjno-Piel臋gnacyjnym.
W obiekcie tym Fundacja dysponuje przygotowanymi salami dydaktycznymi oraz zapleczem kuchennym wraz z salami konsumpcyjnymi.
Dzi臋ki dofinansowaniu w ramach tzw. Funduszy Norweskich i programu ?Skazani nie Straceni" zosta艂a w pe艂ni urz膮dzona i wyposa偶ona sala komputerowa obliczona docelowa na 10 stanowisk, kt贸ra po zako艅czeniu realizacji projektu zosta艂a udost臋pniona w formie nieodp艂atnej okolicznej m艂odzie偶y jako 艣rodowiskowa sala komputerowa.

Fundacja wspiera kobiety bezrobotne finansuj膮c im czynsz w sp贸艂dzielniach mieszkaniowych - pomoc膮 t膮 obj臋te s膮 2 kobiety.
Fundacja udzieli艂a 4 zapomogi zwrotne jako dora藕n膮 pomoc finansow膮.
Na 艣wi臋ta Bo偶ego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy Fundacja obdarowa艂a rodziny wielodzietne artyku艂ami spo偶ywczymi - wsparcia udzielono 22 rodzinom.
Dofinansowaniem obj臋ci s膮 podopieczni Fundacji. Jest to pomoc w postaci zakupu lek贸w, bada艅 specjalistycznych, pampers贸w, us艂ug stomatologicznych - wsparciem obj臋tych jest 35 os贸b.
Utrzymanie o艣rodka mo偶liwe jest dzi臋ki wolontariuszom Fundacji. Koszty zwi膮zane z prac膮 wolontariack膮 (nagrody, ubezpieczenia, koszty przejazd贸w wolontariuszy, ubrania robocze) pokrywane s膮 z funduszy Fundacji ?Pomoc Potrzebuj膮cym".

Podsumowanie.

Fundacja ?Pomoc Potrzebuj膮cym" stara si臋 nie艣膰 szerok膮 rozumian膮 pomoc, nie tylko dora藕n膮, ale te偶 d艂ugofalow膮. W swych poczynaniach kierujemy si臋 zasad膮 - POMAGAJMY I UCZMY POMAGA膯. Niepokoi nas nie tylko poziom 偶ycia ludzi starszych, post臋puj膮ce ubo偶enie spo艂ecze艅stwa, dotykaj膮ce coraz szerszej grupy ludzi tak偶e czynnych zawodowo, ale r贸wnie偶 niepokoj膮co niski stan wiedzy i 艣wiadomo艣ci polskiego spo艂ecze艅stwa dotycz膮cy reali贸w ?bycia seniorem" w Polsce XXI wieku, zw艂aszcza seniorem schorowanym, opuszczonym, niejednokrotnie cierpi膮cym, zar贸wno fizycznie jak psychicznie. Dlatego nasze dzia艂ania przebiegaj膮 dwutorowo. Staramy si臋 pomaga膰 tym, kt贸rzy niew膮tpliwie tej pomocy potrzebuj膮 - nie tylko starszym, ale po prostu ludziom b臋d膮cym w g艂臋bokiej potrzebie, ale r贸wnie偶 d艂ugofalowo - pracuj膮c z m艂odzie偶膮, ucz膮c nie tylko praktycznej opieki nad lud藕mi starszymi, ale wskazuj膮c na rol臋, jak膮 powinni spe艂nia膰 ludzie starsi w naszym spo艂ecze艅stwie.

Przedstawione przez nas sprawozdanie nie wyczerpuje naszych pomys艂贸w na niesienie pomocy wszystkim tym - kt贸ry jej oczekuj膮. Staramy si臋 w swej dzia艂alno艣ci elastycznie dostosowywa膰 si臋 do potrzeb naszych beneficjent贸w tak, aby w pe艂ni wykorzystuj膮c sw贸j potencja艂 zaoferowa膰 im najszersz膮 mo偶liw膮 do zrealizowania form臋 wsparcia. Naszym zadaniem jest pobudzenie spo艂ecznej aktywno艣ci 艣rodowisk zagro偶onych patologicznym czy te偶 spo艂ecznym bezrobociem oraz popraw膮 bytu w sensie materialnym i spo艂ecznym jednostek oraz 艣rodowisk zagro偶onych marginalizacj膮 ze wzgl臋du na post臋puj膮cy proces ub贸stwa. Wci膮偶 udoskonalamy nasze dzia艂ania i szukamy alternatywnych dr贸g pomocy wszystkim, kt贸rzy na tak膮 pomoc oczekuj膮. I chocia偶 w swej dzia艂alno艣ci g艂贸wnie niesiemy pomoc ludziom starszym, staramy si臋, aby ka偶dy, kto o tak膮 pomoc si臋 zg艂osi, bez wzgl臋du na wiek, po prostu j膮 uzyska艂. Dlatego opr贸cz doskonalenia zawodowego dla ludzi bezrobotnych, organizujemy kursy dla m艂odzie偶y, maj膮ce na celu wyr贸wnywanie szans w edukacji. Staramy si臋 skupi膰 wok贸艂 Fundacji organizacje i instytucje, kt贸re podobnie jak i my rozumiej膮 ide臋 niesienia pomocy i edukacji w zakresie metod jej udzielania.

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie