• 12.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 17.jpg
 • 4a.jpg
 • 4.jpg
 • 2a.jpg
 • 11.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 10.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 14.jpg
 • 6.jpg
 • 19.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 7.jpg
 • 21.jpg
 • 2.jpg
 • 20.jpg
 • 3.jpg
 • 9.jpg

dla os贸b osadzonych

Email Drukuj PDF

 

Projekt Fundacji

zaj臋cia kulturalno-edukacyjne na terenie zak艂adów penitencjarnych.

 

Od 1 sierpnia rozpocz臋to intensywne przygotowania do spektaklu teatralnego pt. "Pinokio". Przedstawienie jest realizowane jako 1 element d艂ugofalowego projektu Fundacji zaj臋膰 kulturalno-edukacyjnych relizowanych na terenie placówek penitencjarnych na terenie Warszawy. Zaj臋cia maj膮 na celu nie tylko organizacj臋 czasu osadzonych, ale tak偶e wykorzystanie ich potencja艂u artystycznego i zdolno艣ci manualnych. To tak偶e pretekst by pokaza膰 ten potencja艂 艣wiatu zewn臋trznemu - w tym rodzinom i bliskim osadzonych.

Przedstawienie "Pinokio" przygotowane zosta艂o z my艣l膮 o dzieciach osadzonych m臋偶czyzn i kobiet w zwi膮zku z rozpoczynj膮cym si臋 nowym rokiem szkolnym. Próby odbywa艂y si臋 3 razy w tygodniu po 3 b膮d藕 4 godziny. W trakcie zaj臋膰 prowadzone by艂y równie偶 próby zespo艂u muzycznego, który na t臋 okoliczno艣膰 przygotowa艂 repertuar dzieci臋cy. By艂o to 5 utworów: "Fantazja"; "Rudzy Rydz"; "Zakochany klaun"; "Wszystkie dzieci nasze s膮"; "Kaczuchy".

Materia艂y do dekoracji zakupi艂a nasza organizacja. Prace plastyczne niezb臋dne przy realizacji dekoracji wykonali sami osadzeni.

Przedstawienie b臋dzie mia艂o miejsce w dniu 2 wrze艣nia na terenie Aresztu 艢ledczego Warszawa Grochów.

 

Prezes Fundacji Jerzy Kami艅ski oraz Pani Dyrektor Halina LAMECKA w trakcie przedstawienia w dniu 02 wrze艣nia. Areszt 艢ledczy Groch贸w. Prezes Fundacji Jerzy Kami艅ski oraz Pani Dyrektor Halina LAMECKA w trakcie przedstawienia w dniu 02 wrze艣nia. Areszt 艢ledczy Groch贸w.
Plan dzia艂ania zaj臋膰 kulturalno-o艣wiatowych dla osadzonych. Plan dzia艂ania zaj臋膰 kulturalno-o艣wiatowych dla osadzonych.
Pani Dyrektor Halina LAMECKA - powitanie go艣ci i aktor贸w przed przedstawieniem. Pani Dyrektor Halina LAMECKA - powitanie go艣ci i aktor贸w przed przedstawieniem.
Zesp贸艂 muzyczny w trakcie wyst臋pu 2 wrze艣nia. Zesp贸艂 muzyczny w trakcie wyst臋pu 2 wrze艣nia.
Grupa teatralna pod przewodnictwem Pani Sabiny w pe艂nym sk艂adzie. Grupa teatralna pod przewodnictwem Pani Sabiny w pe艂nym sk艂adzie.
Szcz臋艣liwi aktorzy po przedstawieniu. Szcz臋艣liwi aktorzy po przedstawieniu.

 

Projekt sportowo-edukacyjny "Przez sport do wolno艣ci".

 

Od sierpnia 2012 r. w ramach wspó艂pracy z Aresztem 艢ledczym Warszawa Bia艂o艂臋ka  i na podstawie decyzji Dyrektor Okr臋gowej Inspektoratu S艂u偶by Wi臋ziennej w Warszawie Pani Anny Ossowskiej-Rembeckiej na terenie OZ BEMOWO Fundacja "Pomoc Potrzebuj膮cym" prowadzi zaj臋cia edukacyjno-sportowe dla osadzonych m臋偶czyn. Zaj臋cia to wycieczki rowerowe po艂膮czone ze zwiedzaniem Warszawy i okolic. Na ten cel Fundacja sfinansowa艂a zakup 10 rowerów. M臋偶czy藕ni pod okiem instruktora, którym jest pracowniczka naszej organizacji (psycholog po resocjalizacji) - pokonuj膮 wyznaczon膮 wcze艣niej tras臋 poznaj膮c przy okazji okolic臋 w tym np. zabytki Warszawy i miejsca pami臋ci. Pozwala to po艂膮czy膰 wysi艂ek fizyczny z poszerzeniem wiedzy zarówno tej topograficznej jak i historycznej na temat wa偶nych miejsc dla ka偶dego Warszawiaka.

Wysi艂ek fizyczny pozwala na racjonalne uj艣cie energii nagromadzonej wskutek osadzenia przez osadzonych z rozwojem intelekturalnym. Jednocze艣nie - zagospodarowuje sensownie czas, którego osadzeni maj膮 w nadmiarze.  Dla pracy resocjalizacyjnej z osadzonymi jest to tak偶e wa偶ne z tego wzgledu, i偶 uczy odpowiedzialno艣ci (tak偶e w zakresie poruszania si臋 w warunkach wolno艣ciowych), pozwala na obserwacj臋 osadzonych  i jest potwierdzeniem dla wychowawców i opiekunów czy osadzeni swoj膮 postaw膮 daj膮 pewno艣膰 co do ich postawy po opuszczeniu zak艂adu karnego, tak偶e w warunakch dopuszczalnych przepustek jak i przedterminowego warunkowego zwolnienia.

Osadzeni nie tylko ch臋tnie uczestnicz膮 w tych zaj臋ciach, ale sami proponuj膮 miejsca, które chcieliby odwiedzi膰, bo s膮 dla nich interesuj膮ce, nieznane b膮d藕 po prostu wa偶ne. D艂ugo艣膰 trasy wynosi przeci臋tnie oko艂o 20/30 kilometrów i trwa - w zale偶no艣ci od programu - od 4 do 5 godzin.

Do chwili obecnej osadzeni odwiedzili:

 

 • Bemowo i okolice - w tym Park Moczyd艂o i amfiteatr Bemowo - d艂ugo艣膰 trasy 17 km.
 • Pow膮zki Cmentarz Wojskowy - gdzie zadbali o porz膮dek przy Pomniku Pami臋ci Polek i Polaków poszkodowanych przez III Rzesz臋.
 • Stare Miasto - od Krakowskiego Przedmie艣cia po Rynek Nowego Miasta - d艂ugo艣膰 trasy 17 km.

 

 

Sprz臋t rowerowy zaparkwoany na wycieczce w 艁azienkach. Sprz臋t rowerowy zaparkwoany na wycieczce w 艁azienkach.
Pierwsza wycieczka rowerowa. Pierwsza wycieczka rowerowa.
Druga wycieczka rowerowa. Druga wycieczka rowerowa.
Przed Grobem Nieznanego 呕o艂nierza. Przed Grobem Nieznanego 呕o艂nierza.
Przed fontann膮 w Ogrodzie Saskim. Przed fontann膮 w Ogrodzie Saskim.
Przed Barbakanem. Z wizyt膮 na Satrym Mie艣cie. Przed Barbakanem. Z wizyt膮 na Satrym Mie艣cie.

 

 • 艁azienki Królewskie
 • Kampinoski Park Narodowy - wyjazd po艂膮czony z wyk艂adem przygotowanym przez pracowników parku na temat flory i fauny tego obszaru le艣nego. Osadzeni uporz膮dkowali jeden z najcz臋艣ciej ucz臋szczanych szlaków parków.

 

Trzecia wycieczka rowerowa Trzecia wycieczka rowerowa
Plac Zamkowy. Plac Zamkowy.
Czwarta wycieczka rowerowa. Czwarta wycieczka rowerowa.
Wizyta w Parku Kampinoskim. Prezentacja dla grupy rowerowej. Wizyta w Parku Kampinoskim. Prezentacja dla grupy rowerowej.
Pi膮ta wycieczka rowerowa, Pi膮ta wycieczka rowerowa,
Joomslide Joomslide
Sprz膮tanie Parku Kampinoskiego w trakcie wycieczki. Sprz膮tanie Parku Kampinoskiego w trakcie wycieczki.

 

Zaj臋cia b臋d膮 kontynuowana do chwili - kiedy pozwoli na to pogoda. Mamy nadziej臋 - do ko艅ca pa藕dziernika.

Zaj臋cia zostan膮 wznowione na wiosn臋 przysz艂ego roku.

 

*  *  *

 

Nasza postawa wobec osób starszych i konsekwencja z jak膮 d膮偶yli艣my do zapewnienia im jak najlepszej pomocy w ramach pobytu w naszych placówkach stacjonarnych zaowocowa艂a nawi膮zaniem wspó艂pracy z placówkami penitencjarnymi na terenie Warszawy i zatrudnienia w ramach aktywizacji zawodowej osób osadzonych.

Naszym planem by艂o nie tylko zapewnienie osobom starszym godnej opieki, ale przede wszystkim edukacja i nauka godnej postawy wobec osób starszych i budowanie prawid艂owych relacji w kontaktach pomi臋dzy seniorami a m艂odszym pokoleniem. Dostrzegli艣my w tym szans臋 na aktywizacj臋 i resocjalizacj臋 osób osadzonych, poprzez wskazanie im szansy jaka tkwi w budowaniu godnej postawy wobec staro艣ci. T膮 szans膮 sta艂o si臋 nie tylko budowanie w艂asnej warto艣ci, odzyskanie wiary w siebie, budowanie na nowo pozycji w spo艂ecze艅stwie i rodzinie, ale tak偶e szansa na zdobycie w przysz艂o艣ci poszukiwanego zawodu.

Umowa pomi臋dzy Aresztem 艢ledczym a nasz膮 organizacj膮 zobowi膮zuje kobiety osadzone, odbywaj膮ce kar臋 pozbawienia wolno艣ci do wykonywania pracy na rzecz naszej Fundacji w placówkach opieku艅czo-piel臋gnacyjnych, polegaj膮cej na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepe艂nosprawnymi i ob艂o偶nie chorymi. Wszystkie Panie w ramach przygotowania zawodowego przechodz膮 wewn臋trzne szkolenie daj膮ce podstawowe kwalifikacje do wykonywania tego zawodu zarówno w naszych placówkach jak i daj膮ce uprawnienia do wykonywania tego zawodu w placówkach zewn臋trznych.

Osadzone zakwalifikowane do pracy musia艂y przej艣膰 wewn臋trzn膮 kwalifikacj臋 (psycholog + wychowawca + szef ochrony) w placówce penitencjarnej, w odniesieniu do wytycznych przes艂anych przez nasz膮 Fundacj臋. Tak偶e zarówno pod wzgl臋dem psychologicznym jak penitencjarnym musia艂y spe艂nia膰 okre艣lone warunki to znaczy nie budzi膰 podejrze艅 co do stabilno艣ci emocjonalnej jak i ogólnej postawy prezentowanej w zak艂adzie karnym. 

Praca w domu opieki zw艂aszcza z lud藕mi starszymi ob艂o偶nie chorymi albo niepe艂nosprawnymi wymaga okre艣lonych cech psychofizycznych, a przede wszystkim cierpliwo艣ci, oddania i empatii dla cierpienia drugiego cz艂owieka. Osadzone spe艂niaj膮 wszystkie postawione przez nas wymagania. W swej pracy wykazuj膮 si臋 daleko id膮c膮 roztropno艣ci膮, dok艂adno艣ci膮, wra偶liwo艣ci膮 i sumienno艣ci膮. Prac臋 traktuj膮 nie jako przymus, ale jako pewien etap w realizacji samych siebie jakim jest np. zdobywanie nowych kwalifikacji i do艣wiadcze艅. Czynnie uczestnicz膮 zarówno w pracach szkoleniowych organizowanych przez nasz膮 organizacj臋, jak i wszelkich pracach dodatkowych zleconych przez prze艂o偶onych, wykraczaj膮cych poza zakres obowi膮zków okre艣lonych umow膮. Swoj膮 postaw膮 zarówno pod wzgl臋dem przestrzegania zasad bezpiecze艅stwa w odniesieniu do pracy w ramach grupy wolno艣ciowej, jak i ogólnej postawy moralnej nie budz膮 偶adnych zastrze偶e艅. Codzienny kontakt pozwala nam na obserwacj臋 osadzonych i jeste艣my pewni, 偶e ich postawa jest gwarantem tego, i偶 wyka偶膮 si臋 podobnym zdyscyplinowaniem, zaanga偶owaniem w prac臋 i sumienno艣ci膮 tak偶e w warunkach wolno艣ciowych.

W naszych placówkach pracuje obecnie 30 kobiet - zarówno w formie odp艂atnej jak i nieodp艂atnej. Przez 6 lat wspó艂pracy z Aresztem 艢ledczym Warszawa Grochów nasza Fundacja wyda艂a ponad 100 opinii dotycz膮cych osadzonych zarówno w kwestii predterminowego warunkowego zwolnienia, jak i uzyskania prawa do przepustek, skrócenia kary czy te偶 zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolno艣ci. Przez 6 lat w ró偶nych okresach pracowa艂o u nas ponad 120 kobiet. Wszystkie pozytywnie przesz艂y proces resocjalizacji. Powróci艂y na wolno艣膰, pracuj膮, 艂膮czac skutecznie obowi膮zki rodzinne z prac膮.

Fundacja w ramach pomocy dla osób osadzonych oferuje:

 • zakup podstawowych 艣rodków higieny osobistej;
 • zakup materia艂ów biurowych na potrzeby osadzonych, u艂atwiaj膮cych kontakt z rodzin膮 (d艂ugopisy, zeszyty, znaczki, koperty);
 • dofinansowanie zakupu leków na potrzeby osadzonych znajduj膮cych si臋 w trudnej sytuacji materialnej;
 • zapomogi - sp艂ata zobowi膮za艅 komorniczych; rachunków za media i czynsz;
 • dofinansowanie kosztów nauczania w szko艂ach dla pracujacych;
 • pomoc w uzyskaniu pracy lub por臋czenie w momencie podj臋cia pracy zawodowej;
 • wsparcie rodziny w okresie pobytu osoby osadzonej w zak艂adzie karnym.

Fundacja przymierza si臋 do stworzenia  mieszka艅 rotacyjnych dla osób opuszczaj膮cych zak艂ady karne, które pozostaj膮 bez dachu nad g艂ow膮 lub nie chc膮 wraca膰 do 艣rodowiska z którego wysz艂y.  Takie mieszkania wsparte by by艂y programem wychodzenia z bezdomno艣ci i wykluczenia osób  z przesz艂o艣ci膮 penitencjarn膮. Jednym z naszych pomys艂ów jest aktywizacja takich osób poprzez tworzenie przedsi臋biorstw spo艂ecznych - edukacja na poziomie zak艂adu karnego i tworzenie przedsi臋biorstw ekonomii spo艂ecznej po odzyskaniu wolno艣ci.

OPIEKA POSTPENITENCJARNA.

Fundacja w ramach pomocy osobom osadzonym prowadzi te偶 szeroko zakrojon膮 opieka postpenitencjarn膮. Zdajemy sobie sprawi臋, 偶e jest ona 艣rodkiem zapobiegawczym dalszej przest臋pczo艣ci.
Korekta postaw dokonywana w placówkach resocjalizacyjnych, musi by膰 kontynuowana i utrwalana po zwolnieniu z zak艂adu osadzonych i ich wyj艣ciu w otwarte 艣rodowisko spo艂eczne. Nasze do艣wiadczenie wskazuje, 偶e bez wsparcia organizacji pozarz膮dowych, taka pomoc w艂a艣ciwie nie istenieje, a byli osadzeni s膮 skazani sami na siebie. W przypadku osadzonych problemem jest nie tylko ich pobyt w zak艂adzie karnym (realizowany g艂ównie faktycznie jako „pobyt”, nie jako resocjalizacja), ale g艂ównie powrót na wolno艣膰, który nie jest w 偶aden sposób monitorowany i wspierany systemowo poza obowi膮zkiem nadzoru kuratorskiego. Bez wsparcia osoby te staj膮 si臋 beneficjentami pa艅stwowego systemu opieki. Wi膮偶e si臋 z dwoma podstawowymi problemami:

 • niemo偶no艣ci膮 znalezienia pracy, nie tylko satysfkacjonuj膮cej, ale po prostu jakiejkolwiek daj膮cej realny dochód - problem ten dotyczy g艂ównie kobiet, które nie mog膮 podj膮膰 pracy sezonowej, ani pracy fizycznej.
 • niemo偶no艣ci膮 utrzymania siebie i rodziny
 • powrotu do 艣rodowiska kryminogennego z którego wyszli.Korekta postaw nieletnich dokonywana w placówkach resocjalizacyjnych, musi by膰 kontynuowana i utrwalana po zwolnieniu wychowanków z zak艂adu i ich wej艣ciu w otwarte 艣rodowisko spo艂eczne.

Powrót skazanego z kontrolowanych i nadzorowanych miejsc pozbawienia wolno艣ci do warunków wolno艣ciowych w spo艂ecze艅stwie, stanowi bardzo powa偶ny problem. Kara pozbawienia wolno艣ci rodzi szereg ujemnych skutków, rzutuj膮cych na trudno艣ci adaptacji skazanych po zwolnieniu z zak艂adów. Do najwa偶niejszych z nich nale偶a: znalezienie pracy, ukszta艂towanie poczucia stabilizacji (zarówno w 艣rodowisku zawodowym, jak i najbli偶szym - rodzinnym), nabycie umiej臋tno艣ci podejmowania warto艣ciowych spo艂ecznie akceptowanych decyzji 偶yciowych, rozwiazanie problemów zakwaterowania, podj臋cia leczenia. Readaptacja spo艂eczna musi stanowi膰 dalszy etap resocjalizacji.

W procesie adaptacji spo艂ecznej osób zwolnionych Fundacja wspiera dwie g艂ówne grupy pomocy:

 • materialn膮
 • moraln膮

Pomoc zwolnionym w rozwi膮zywaniu trudno艣ci 偶yciowych, stanowi najw艂a艣ciwszy rodzaj pomocy postpenitencjarnej. Nie znaczy to, by za zwolnionego mia艂o si臋 za艂atwia膰 wszystkie sprawy. Zwolniony musi wykaza膰 pewien upór w d膮偶eniu do rozwi膮zywania wszelkich 偶yciowych trudno艣ci i nie nale偶y stwarza膰 mu szczególnie uprzywilejowanych warunków.

Fundacja stara si臋 te偶 interweniowa膰 i wyst臋puje w roli mediatora zw艂aszcza w trudnych sytuacjach rodzinnych.

Najwa偶niejsze wyzwania jakie przed nami stoj膮 to:

1. Trudna sytuacja na rynku pracy obni偶a efekty resocjalizacji i pot臋guje istotn膮 dolegliwo艣膰 spo艂eczn膮 jak膮 jest wzrost przest臋pczo艣ci.

Fundacja stara si臋 rozwi膮zwya膰 proponujac osadzonym wolontariat do czasu znalezienia pracy, intensyfikuje te偶 poszukwiania wolnych miesjc pracy w placówkach opieku艅czych o podobnym profilu jak nasz. Osadzeni mog膮 korzysta膰 w naszej organizacji ze wsparcia: prawnika, doradcy zawodowego, psychologa. Mog膮 uzyska膰 pomoc w napisaniu cv, listu motywacytjnego, przygotowujmey tak偶e do rozmowy kwalifkiacyjnej z pracodawc膮. W trudnych przypadkach - nasz pracownik idzie na takie spoktanie.


2.  Obok zatrudnienia powa偶nym problemem jest zakwaterowanie.

Brak odpowiednich warunków bytowych, odpowiedniej atmosfery rodzinnej wywo艂uje rozczarowanie wzgl臋dem najwy偶szego dobra jakim jest wolno艣膰. (zjawisko to nierzadko prowadzi do powrotu na drog臋 przest臋pstwa). Staramy si臋 odbudowywa膰 zachwiane relacje rodzinne, a szczególnie potrzebujacycm pomagamy w znalezieniu alternatywnego miejsca zamieszkania, o ile powrót do "spo艂eczno艣ci" grozi powrotem na drog臋 przest臋pcz膮. Fundacja d膮偶y do zorganizowania na terenie Warszawy mieszka艅 rotacyjnych z programem aktywizujacym spo艂ecznie dla osób opuszczaj膮cych zak艂ady karne.


3. Opinia spo艂eczna kszta艂towana przez 艣rodki masowego przekazu i szeroko rozumian膮 opini臋 publiczn膮, postrzega osadzonych bardzo niekorzystnie ze stygmatem przest臋pcy, co utrudnia np. znalezienie pracy.

Fundacja stara si臋 z艂ama膰 stereotyp osoby osadzonej - jako osoby wiecznie napi臋tnowanej, wiecznego przest臋pcy nie godnego dost膮pi膰 prawa do bycia cz艂onkiem spo艂ecze艅stwa. Tym bardziej, 偶e prapryczyn膮 przest臋pstwa bywaj膮 wielokrotnie np. trudne czy wr臋cz napi臋te sytuacje rodzinne i spo艂eczne (bieda, brak pracy, przemoc w domu, nadmierne zobowi膮zania finansowe - kredyty, debety, po偶yczki). Podkre艣lamy wag臋 resocjalizacji i zmiany postawy 偶yciowej jaka si臋 dokonuje w osadzonych dzi臋ki pracy. Pracy PO CO艢 I DLA KOGO艢  - gdy cz艂owiek na nowo czuje si臋 potrzebny, doceniony i wa偶ny. Najlepiej te nowe relacje buduje praca w naszych placówkach i ocena jakiej doswiadczaj膮 osadzone w trakcie wykonywanych w naszych placówkach obowi膮zków.

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie