• 6.jpg
 • 9.jpg
 • 20.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 14.jpg
 • 2.jpg
 • 2a.jpg
 • 4.jpg
 • 17.jpg
 • 5.jpg
 • 12.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 21.jpg
 • 19.jpg
 • 4a.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 3.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg

Nasze cele

Email Drukuj PDF

G艂ówne cele statutowe Fundacji to:

1. poprawa warunków 偶ycia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, samotnych i ich rodzin,

2. prowadzenie i wspieranie domów opieku艅czych i zak艂adów opieki zdrowotnej,

3. organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji,

4. udzielanie pomocy materialno - bytowej,

5. prowadzenie i wspieranie dzia艂alno艣ci charytatywnej,

6. integracj臋 osób niepe艂nosprawnych w spo艂ecze艅stwie ludzi zdrowych,

7. organizowanie i zaopatrywanie w artyku艂y pierwszej potrzeby ludzi wymagaj膮cych opieki,

8. prowadzenie zbiórek sprz臋tu specjalistycznego dla osób wymagaj膮cych opieki,

9. dzia艂alno艣膰 edukacyjna i o艣wiatowa,

10. ochrona przyrody i zwierz膮t,

11. dzia艂anie przeciw bezdomno艣ci i bezrobociu,

12. przeciwdzia艂anie patologiom spo艂ecznym,

13. ochrona dziedzictwa narodowego,

14. wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa.

Na obecn膮 dzia艂alno艣膰 Fundacji sk艂ada si臋 dzia艂alno艣膰 nieodp艂atna, która obejmuje:

1. finansowanie czynszów i innych op艂at zak艂adów opieki zdrowotnej, domów opieku艅czo – piel臋gnacyjnych, finansowania zakupu sprz臋tu rehabilitacyjnego, 艂ó偶ek, aparatury diagnostycznej i innego wyposa偶enia dla zak艂adów opieki zdrowotnej, domów opieku艅czo piel臋gnacyjnych, transportu (medyczny) chorych i niepe艂nosprawnych, zakupu i dystrybucji sprz臋tu ortopedycznego dla osób potrzebuj膮cych, do偶ywiania, udzielania zapomóg i wsparcia finansowego osobom wymienionych w § 8,

2. prowadzenie rehabilitacji osób niepe艂nosprawnych po udarach i urazach,

3. 艣wiadczenie pomocy piel臋gniarskiej,

4. 艣wiadczenie pomocy lekarskiej, wspierania i prowadzenie opieki paliatywnej,

5. szkolenia bezrobotnych (szeroko rozumiane, nie tylko 艣ci艣le zawodowe, równie偶 psychologiczne np. z autoprezentacji),

6. wspó艂dzia艂anie z organami o艣wiaty i wychowania oraz pedagogami i opiekunami w zakresie metod post臋powania z m艂odzie偶膮 uzale偶nion膮 i  zagro偶on膮 uzale偶nieniami,

7. zagospodarowanie terenów zieleni w celu ochrony 艣rodowiska, przyrody oraz utrzymanie we w艂a艣ciwym stanie krajobrazowym,

8. konserwacja i ochrona miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

oraz dzia艂alno艣膰 odp艂atna, która obejmuje:

1. zak艂adanie i prowadzenie szkó艂 dla piel臋gniarek i opiekunek spo艂ecznych,

2. prowadzenie przedszkoli i szkó艂 podstawowych,

3. prowadzenia schronisk dla zwierz膮t wraz z opiek膮 weterynaryjn膮,

4. organizowanie wypoczynku wraz z rehabilitacj膮 dla podopiecznych Fundacji,

5. 艣wiadczenia us艂ug przez podopiecznych Fundacji w zakresie sprz膮tania, budownictwa i gastronomii,

6. prowadzenie domów zapewniaj膮cych ca艂odobow膮 opiek臋;

7. prowadzenie gospodarstw rolnych i produkcja artyku艂ów spo偶ywczych.

Wszystkie nasze dzia艂ania w chwili obecnej nakierowane s膮 na szeroko rozumian膮 „pomoc potrzebuj膮cym” czyli osobom szczególnie nara偶onym na wykluczenie. S膮 to zarówno osoby starsze, chore (równie偶 osoby w stanach terminalnych i paliatywnych), którym staramy si臋 zagwarantowa膰 godny schy艂ek 偶ycia i ograniczenie cierpie艅 zwi膮zanych z chorob膮,  jak i np., skazani, którym chcemy zapewni膰 godny i w pe艂ni uprawniony powrót do wolno艣ciowej rzeczywisto艣ci.

Staramy si臋 艂膮czy膰 te dwa dzia艂ania, czyli pomaga膰 osobom starszym poprzez wspieranie grup, które mog膮 im takiej pomocy udziela膰 (m.in. warsztaty edukacyjne dla m艂odzie偶y), a w przysz艂o艣ci edukowa膰 innych, swoj膮 postaw膮 wp艂ywaj膮c na zmian臋 postrzegania np. osób starszych czy grup wykluczonych np. skazanych – poprzez docenienie wk艂adu pracy jaki wnie艣li w swój proces resocjalizacji oraz pomoc jak膮 nios膮 innym potrzebuj膮cym w tym osobom starszym.

Mo偶na wi臋c powiedzie膰, 偶e naszym g艂ównym celem jest wspieranie procesu synergii jaki powstaje na styku pomocy osobom starszym i osobom skazanym czy po prostu wykluczonym. Integracyjna pomoc ka偶dej z tych grup generuje wi臋kszy zysk spo艂eczny ni偶 niesienie pomocy ka偶dej z tych grup indywidualnie.

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie