• 6.jpg
 • 4.jpg
 • 7.jpg
 • 17.jpg
 • 2a.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 11.jpg
 • 21.jpg
 • 19.jpg
 • 9.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 20.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 5.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 10.jpg
 • 16.jpg
 • 14.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 4a.jpg

Nasze Dokonania

Email Drukuj PDF

G艂ównym dzia艂aniem naszej Fundacji jest prowadzenie i finansowanie Niepublicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Piel臋gnacyjno-Opieku艅czy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 w którym przebywa obecnie 85 pensjonariuszy: osób starszych, chorych, le偶膮cych oraz „Placówki zapewniaj膮cej ca艂odobow膮 opiek臋 osobom niepe艂nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz艂ym wieku” w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5 w którym znajduje si臋 95 pensjonariuszy.

Pensjonariusze naszych zak艂adów s膮 to osoby chore, le偶膮ce, niekiedy w bardzo ci臋偶kich stanach  pozbawione mo偶liwo艣ci samodzielnej egzystencji b膮d藕 z przyczyn materialnych b膮d藕 zdrowotnych.  Pobyt w naszej placówce jest dla nich jedynym ratunkiem na godne 偶ycie, gdy偶 bardzo cz臋sto w wskutek powa偶nego schorzenia rodzina nie jest w stanie samodzielnie sprawowa膰 nad tak膮 osob膮 opieki. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na zajmowanie si臋 tak膮 osob膮 niemal non stop. Dla zapewnienia pensjonariuszom w艂a艣ciwej opieki musimy zatrudnia膰 specjalistów o ró偶nych kwalifikacjach: lekarzy neurologów, internistów, piel臋gniarki, salowe, rehabilitantów. Ca艂kowit膮 opiek臋 w trakcie pobytu w naszych domach zarówno lekarsk膮 jak i administracyjn膮 sprawowa艂a i finansowa艂a ze swych 艣rodków FUNDACJA.

Nasze g艂ównie dokonania s膮 艣ci艣le zwi膮zane z prowadzeniem przez nasza Fundacj臋 2 placówek opieku艅czo-piel臋gnacyjnych na terenie Warszawy. Obie placówki znajduj膮 si臋 na warszawskiej Pradze – na Bródnie i na Targówku.

Zak艂ad Opieki Zdrowotnej Piel臋gnacyjno – Opieku艅czy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1 to:

Dom Opieku艅czy wraz z hospicjum dla osób starszych – emerytów i rencistów.

Wobec naszych pensjonariuszy podejmujemy szereg dzia艂a艅 pomocowych:

otaczamy ich starann膮, profesjonaln膮 opiek膮; staramy si臋 stworzy膰 jak najlepsze warunki, minimalizuj膮c tym samym poczucie l臋ku, osamotnienia, cierpienia fizycznego, psychicznego, duchowego oraz bytowego. Zale偶y nam na tym, aby terminalny czas 偶ycia naszego pacjenta uczyni膰 godnym i szlachetnym.

Obiekt dysponuje 80 miejscami.

Dbaj膮c o standard O艣rodka przeprowadzamy oraz finansujemy wiele prac remontowo- budowlanych.

Zakres prac obejmuje min.:

 • kompleksow膮 wymian臋 okien i drzwi;
 • ca艂kowity remont dachu;
 • termomodernizacja budynku (monta偶 kolektorów s艂onecznych, elewacja budynku);
 • monta偶 nowoczesnego, gazowego systemu grzewczego;
 • rekultywacj臋 terenu – budowa i zagospodarowanie ogrodu dla pensjonariuszy;
 • bie偶膮ce prace remontowo-budowlane.
Oczko wodne wraz z fontann膮 w zrekultywowanym ogrodzie przy ul. Kiejstuta 1 Oczko wodne wraz z fontann膮 w zrekultywowanym ogrodzie przy ul. Kiejstuta 1

 

Zamontowane solary na dachu plac贸wki przy ul. Kiejstuta 1 Zamontowane solary na dachu plac贸wki przy ul. Kiejstuta 1
Zainstalowany piec grzewczy w plac贸wce przy ul. Kiejstuta 1 Zainstalowany piec grzewczy w plac贸wce przy ul. Kiejstuta 1

 

O艣rodek Piel臋gnacyjno-Opieku艅czy z Rehabilitacj膮 przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie to:

placówka na 90 miejsc. W tym roku uruchomili艣my kolejne skrzyd艂o tego o艣rodka poszerzaj膮c nasz膮 baz臋 艂ó偶kow膮 o kolejnych 20 miejsc. Tym samym parter tej palcówki zosta艂 przystosowany dla osób sprawniejszych fizycznie.

Placówka przesz艂a taki sam zakres prac modernizacyjnych jak placówka przy Kiejstuta.

Dodatkowo prace modernizacyjne zosta艂y uzupe艂nione o:

 • budow臋 szybu i monta偶 platformy dla osób niepe艂nosprawnych (winda zewn臋trzna),
 • modernizacj臋 kuchni,
 • modernizacj臋 magazynów i ch艂odni,
 • adaptacj臋 pomieszcze艅 sanitarnych,
 • uzupe艂nienie w sprz臋t rehabilitacyjny sali rehabilitacyjnej.

Przeznaczenie obiektu - to prowadzenie zak艂adu piel臋gnacyjno-opieku艅czego. W budynku tym zorganizowali艣my O艣rodek Pi臋l臋gnacyjno-Opieku艅czy z Rehabilitacj膮, w którym docelowo mo偶e przebywa膰 ok. 100 osób – g艂ównie osoby doros艂e wymagaj膮ce systematycznej rehabilitacji po udarach, urazach.

Systematycznie uzupe艂niamy wyposa偶enie obu placówek. Zakupili艣my:

 • sprz臋t do kuchni;
 • 艂ó偶ka rehabilitacyjne do sal dla wszystkich pacjentów;
 • sprz臋t do rehabilitacji osób niepe艂nosprawnych;
 • karetk臋 pogotowia;

W ramach wsparcia i pomocy dla pensjonariuszy naszych o艣rodków dokonujemy systematycznych zakupów 艣rodków pomocniczych tj. pampersów, podk艂adów higienicznych, 艣rodków higieny osobistej itp.

Dbamy o otoczenie wokó艂 obu obiektów. Zagospodarowali艣my ogród, w którym mog膮 wypoczywa膰 nasi pensjonariusze – zbudowali艣my oczko wodne, wykonali艣my alejki spacerowe, zasadzili艣my ozdobne krzewy i kwiaty. Podobne prace zosta艂y uko艅czone przy obiekcie przy ul. Oliwskiej. Dodatkowo planujemy w nim stworzy膰 ogród zimowy oraz plac zabaw dla dzieci - o ile powiod膮 si臋 nasze plany stworzenia w tej placówce mini przedszkola integracyjnego dla dzieci upo艣ledzonych.

Sala rehabilitacyjna ul. Oliwska 5 Sala rehabilitacyjna ul. Oliwska 5
Wej艣cie do windy - plac贸wka przy ul. Oliwskiej 5 Wej艣cie do windy - plac贸wka przy ul. Oliwskiej 5
Wanna z dostosowaniem dla os贸b niepe艂nosprawnych w 艂azience przy ul. Oliwskiej 5 Wanna z dostosowaniem dla os贸b niepe艂nosprawnych w 艂azience przy ul. Oliwskiej 5

* * *

Nasze dokonania to tak偶e szeroko rozumiana pomoc udzielana osobom potrzebuj膮cym i wykluczonym. Jest to pomoc zarówno czysto materialna, rzeczowa ale i edukacyjna.

Fundacja specjalizuje si臋 w dzia艂aniach na rzecz osób starszych, schorowanych i na bazie opieki nad nimi - reedukacji osadzonych i przebywaj膮cych na warunkowych zwolnieniach. Od roku Fundacja organizuje prace spo艂eczne w formie "odrobienia kary" na mocy porozumienia z S膮dem Rejonowym dla Warszawa Praga.

Do chwili obecnej Fundacja zorganizowa艂a i przeprowadzi艂a nast臋puj膮ce programy:

 • w latach 2005 - 2007 projekt EFS w ramach SPO RZL pod nazw膮 „Przekroczy膰 granic臋”. Projekt obejmowa艂 przygotowanie do zawodu 40 kobiet bezrobotnych z terenu województwa mazowieckiego. Koszt przedsi臋wzi臋cia 332.364,00 z艂, a wsparcie finansowe MPiPS to 329.046,36z艂.
 • w ramach programu FIO Fundacja w latach 2006/2007 realizowa艂a projekt pn. „Przywróci膰 ich spo艂ecze艅stwu” z zakresu pracy resocjalizacyjnej nad kobietami osadzonymi w zak艂adach karnych. 艁膮czna warto艣膰 przedsi臋wzi臋cia 164 tys. z艂, a dofinansowanie ze 艣rodków FIO 110tys. z艂. Projekt by艂 realizowany na terenie naszych placówek i obejmowa艂 zarówno wsparcie merytoryczne jak i warsztatowe – przeprowadzone w ramach dwóch edycji. Uzyska艂 bardzo dobr膮 opini臋 Generalnego Zarz膮du S艂u偶by Wi臋ziennej – jako przyk艂ad kompleksowego rozwi膮zania systemowego.
 • w grudniu 2007 r Fundacja  - w ramach FOP Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004 – 2009 – realizowa艂a projekt „Skazani nie Straceni” maj膮cy na celu aktywizacj臋 zawodow膮 kobiet odbywaj膮cych kar臋 pozbawienia wolno艣ci. Projekt trwa艂 do listopada 2009 i obejmowa艂 30 kobiet. 艁膮czna warto艣膰 przedsi臋wzi臋cia 243 tys. z艂, a dofinansowanie ze 艣rodków FOP to 219 tys. z艂.

Za projekt ten FUNDACJA w dniu 21 listopada 2008 r zosta艂a wyró偶niona nagrod膮 Ministerstwa Pracy i Polityki Spo艂ecznej za nowatorskie rozwi膮zania w pomocy spo艂ecznej. W 2009 roku przez publiczn膮 telewizj臋 norwesk膮 zosta艂 zrealizowany reporta偶 o projekcie realizowanym w ramach FOP.

 • Od marca 2010 do lipca 2010 Fundacja realizowa艂a projekt „WARUNEK POWROTU” w ramach inicjatywy „WARTO BY膯 ZA” Kompanii Piwowarskiej w Tychach. Kompania ta od kilku lat realizuje swój autorski projekt wspierania organizacji pozarz膮dowych, które swym dzia艂aniem zapobiegaj膮 wykluczeniu spo艂ecznemu. Nasz projekt obj膮艂 14 kobiet po opuszczeniu zak艂adu karnego, które przesz艂y profesjonalne szkolenie przygotowuj膮ce do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych. Tym samym dzi臋ki temu projektowi pojawi艂a si臋 nowa, w pe艂ni wykwalifikowana kadra mog膮ca podj膮膰 czynno艣ci s艂u偶ebne wobec ludzi starszych. Nasza inicjatywa jest tym cenniejsza, 偶e zapobiegamy wykluczeniu dwóm grupom osób: osobom „po wyrokach”, które maj膮 problem z powrotem na rynek pracy jak i do codziennego, w pe艂ni wolno艣ciowego 偶ycia, jak i osobom starszym, które z racji wieku b膮d藕 schorzenia s膮 nara偶one na wykluczenie poprzez np. pobyt w placówce opieku艅czej stacjonarnej.

* * *

Fundacja realizuje programy szkoleniowe i warsztaty dla wolontariuszy oraz grupy wsparcia dla osób starszych i wykluczonych. Fundacja przygotowuje si臋 do za艂o偶enia spó艂dzielni socjalnej i stworzenia nowych miejsc pracy dla wykluczonych wskutek bezrobocia i/lub pobytu w wi臋zieniu.

Fundacja - w ramach dzia艂a艅 edukacyjnych i wspomagaj膮cych osoby wykluczone:

 • wspiera kobiety bezrobotne finansuj膮c im czynsz w spó艂dzielniach mieszkaniowych;
 • udzieli艂a dora藕nej pomocy finansowej w postaci np. zapomogi na zakup leków lub dofinansowanie zakupu sprz臋tu rehabilitacyjnego;
 • na 艣wi臋ta Bo偶ego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy Fundacja obdarowa艂a rodziny wielodzietne artyku艂ami spo偶ywczymi;
 • w ramach pomocy osobom starszym zosta艂 uruchomiony specjalny punkt masa偶u leczniczego dla osób starszych o ograniczonych funduszach finansowych. Punkt ten dzia艂a codziennie oferuj膮c masa偶 klasyczny, kr臋gos艂upa i rehabilitacyjny. Jest adresowany do osób starszych, schorowanych – szczególnie nara偶onych na wykluczenie ze wzgl臋du na ubóstwo.
 • w ramach terapii zaj臋ciowej w naszej placówce prowadzone s膮 zaj臋cia plastyczne dla osób starszych w ramach których osoby starsze ucz膮 si臋 malarstwa, rysunku, wykonuj膮 drobne prace plastyczne.
 • dofinansowaniem obj臋ci s膮 podopieczni Fundacji. Jest to pomoc w postaci zakupu leków, bada艅 specjalistycznych, pampersów, us艂ug stomatologicznych.

Utrzymanie o艣rodka mo偶liwe jest dzi臋ki wolontariuszom Fundacji. Koszty zwi膮zane z prac膮 wolontariack膮 (nagrody, ubezpieczenia, koszty przejazdów wolontariuszy, ubrania robocze) pokrywane s膮 z funduszy Fundacji „Pomoc Potrzebuj膮cym”.

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

pomagamy i uczymy pomaga膰
 

 

Fundacja Pomoc Potrzebuj膮cym

 

 

PROJEKT "SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BY膯 ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandi臋, Liechtenstein i Norwegi臋 poprzez dofinansowanie ze 艣rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a tak偶e ze 艣rodków bud偶etu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt Przekroczy膰 Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZY膯 GRANICE " - szans膮 na Twój rozwój

 

Wspó艂pracujemy z Bankiem 呕ywno艣ci w ramach programu PEAD


Ta strona u偶ywa Cookies. Korzystaj膮c ze strony wyra偶asz zgod臋 na u偶ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl膮darki.

Akceptuje pliki Cookie