• 20.jpg
 • 10.jpg
 • 3a.jpg
 • 1b.jpg
 • 1a.jpg
 • 5.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • bene_15.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 15a.jpg
 • 9.jpg
 • 14a.jpg
 • marmur_01.jpg
 • 10c.jpg
 • 10b.jpg
 • 7.jpg
 • 11a.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 10a.jpg
 • 15.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • dscn7339.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 12.jpg
 • 17.jpg
 • 11b.jpg
 • 2.jpg
 • 19.jpg
 • 14.jpg

KWIECIEŃ 2017

Email Drukuj PDF

KWIECIEŃ 2017 r.

 

28.04.2017 r. 

Wizyta młodzieży szkolnej z Gimnazjum nr. 164 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie.

W okresie Świąt Wielkanocnych z wizyta u naszych podopiecznych zjawiła się młodzież z gimnazjum nr. 164 z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi imienia Polskich Olimpijczyków w Warszawie. Młodzież przyszła nie tylko złożyć serdeczne życzenia świąteczne, ale też spędzić miłe chwile z naszymi podopiecznymi. Były więc opowieści o życiu, wspólne czytanie książek i prasy, rozmowy na tematy codzienne. Młodzież poznała tajniki funkcjonowania naszej placówki i odwiedziła naszych seniorów pokojach. Młodzież wzięła też udział we wsspólnych zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych. Takie spotkania służą nie tylko poznawaniu specyfiki takich placówek opiekuńczych, ale przede wszystkim oswajaniu młodzieży z problemem starości i pokazywaniu jej z innej, lepszej strony. Takie wizyty są realizacją naszej misji "stasi nie straszni" w której chcemy pokazywać dorobek seniorów, ale też ich pogodę ducha, dowcip,. inteligencję, wiedzę i doświadczenie, które mogą stać się przykładem i drogowskazem dla młodego pokolenia.

 

Wizyta młodzieży z gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Wizyta młodzieży z gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.
Wizyta młodzieży z gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Wizyta młodzieży z gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.
Wizyta młodzieży z gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Wizyta młodzieży z gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.
Wizyta młodzieży z gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Wizyta młodzieży z gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.

 

Spotkanie odbyło się w niezywykel ciepłej, życzliwej atmosferze. Było mnóstwo uśmiechów, żartów i serdeczności. Każdy z seniorów otrzymał od naszych gości słodki poczęstunek. 

Serdecznie dziękujemy dyrekcji gimnazjum i pedagogom wspierającym młodzież, za zroganizowanie tej wizyty.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

Informacje z placu budowy: UKOŃCZONY STAN SUROWY.

Zarząd Fundacji informuje, że prace budowlane przy budowie nowego skrzydła placówki - Hospicjum przy ul. Oliwskiej 5 weszły w fazę końcową. W kwietniu ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY STAN SUROWY i trwają intensywne prace wykończeniowe: podłączenie sieci wodno-kanalizacyjnej, podłączenie sieci elektrycznej, montaż punktów elektrycznych (gniazdek), montaż sieci wentylacyjnej. We wnętrzach kładzione są tynki.

Trwają prace elewacyjne. Elewacja na jednej ze ścian frontowych zewnętrznych jest ukończona i można od strony ul. Budowlanej zobaczyć jak faktycznie będzie wyglądał budynek.  Fundacja przygotowuje się do zakupu materiałów wykończeniowych: płytek (glazury i terakoty), gresów zewnętrznych, farb. Z budowy zniknął ciężki sprzęt - w tym dźwig.

 

Budynek w stanie surowym od strony ul. Oliwskiej/Pożarowej Budynek w stanie surowym od strony ul. Oliwskiej/Pożarowej
Prace elewacyjne przy ścianach frontowych zewnętrznych - widok od. strony ul. Oliwskiej. Prace elewacyjne przy ścianach frontowych zewnętrznych - widok od. strony ul. Oliwskiej.
Budynek w stanie surowym z ukończoną elewacją zewnętrzną od strony ul. Oliwskiej/Budowlanej. Budynek w stanie surowym z ukończoną elewacją zewnętrzną od strony ul. Oliwskiej/Budowlanej.
Montaż sieci wentylacyjnej we wnętrzu budynku. Montaż sieci wentylacyjnej we wnętrzu budynku.
Montaż sieci elektrycznej we wnętrzu budynku. Montaż sieci elektrycznej we wnętrzu budynku.
Budynek w stanie surowym z ukończoną elewacją zewnętrzną od strony ul. Oliwskiej/Budowlanej. Budynek w stanie surowym z ukończoną elewacją zewnętrzną od strony ul. Oliwskiej/Budowlanej.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

04.04.2017 r. i 11.04.2017 r.

Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie.

Przynajmniej 2 razy w miesiącu w naszej placówce przy ul. Oliwskiej 5 pojawiają się specjaliści podolodzy z gabinetu SATIN w Warszawie. Podolodzy realizują bezpłatne usługi pielęgnacji stóp dla naszych podopiecznych.

Podologia jest nauką o stopach. Obecnie możemy zaobserwować stały rozwój tej dziedziny w Polsce. Jednak jest ona w dalszym ciągu dość młodą nauką w naszym kraju. Do podstawowej misji podologów należy utrzymanie stóp w odpowiednim stanie zdrowia.

Podolog, jako osoba wykwalifikowana, jest w stanie rozpoznać problem, ocenić go i w większości przypadków samodzielnie, bądź z udziałem lekarza specjalisty, doprowadzić stopy do odpowiedniego stanu zdrowia. Podolog doradza, udziela wskazówek, nakierowuje na stosowanie odpowiednio dopasowanych preparatów, podstawowych środków farmaceutycznych i protetycznego odciążenia. W ramach pomocy seniorom, ale też upowszechniania wiedzy o podologii gabinety Satin uczą pacjentów, prowadzą  profilaktykę, doradzają i leczą poszczególne schorzenia i przypadłości.

Ich celem jest rozpowszechnianie pojęcia „podologii” i przyczynianie się do wzrostu świadomości wśród pacjentów na temat roli odpowiedniej pielęgnacji i zdrowia naszych stóp.

Jesteśmy tym bardziej wdzięczni, że większość z naszych podopiecznych to osoby w wieku podeszłym, niekiedy z bardzo zaniedbanymi stopami, co jest konsekwencją braku świadomości konieczności odpowiedniego dbania o nie, ale też stylu życia, a przede wszystkim wieku. Zabiegi realizowane przez specjalistów gabinetów SATIN to nie tylko kosmetyka, to LECZENIE często zaniedbanych stanów zapalnych, zwyrodnień, odkształceń skóry, odgnieceń itp. Dla seniorów to nie tylko komfort poruszania się, ale też znaczna poprawa ruchowa i ograniczenie bólu. Dlatego wizyty są tak ważne. A dla naszej placówki bezcenne – bo realizowane bezpłatnie. Specjaliści mają okazję szkolić się i poznawać przypadki trudne, naszym podopiecznym znacznie poprawia się komfort życia i poruszania się.

 

Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5. Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5.
Profesjonalny sprzęt do zabiegów podologicznych realizowanych przez gabinet SATIN w Warszawi. Profesjonalny sprzęt do zabiegów podologicznych realizowanych przez gabinet SATIN w Warszawi.
Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5. Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5.
Każdy zabieg poprzedza konsultacja i wnikliwa analiza stanu stóp oraz określenie zakresu podejmowanych działań. Każdy zabieg poprzedza konsultacja i wnikliwa analiza stanu stóp oraz określenie zakresu podejmowanych działań.
Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5. Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5.
Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5. Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5.
Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5. Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5.
Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5. Zabiegi podologiczne realizowane przez gabinet SATIN w Warszawie w placówce przy ul. Oliwskiej 5.

 

Dlatego jeszcze raz na ręce Pani Mgr Izabeli Piotrowskiej

właścicielki i szefowej gabinetów SATIN

i wszystkich specjalistów podologów realizujących wsparcie w naszej placówce składamy serdecznie podziękowania.

 

Jednocześnie informujemy i zapewniamy, że współpraca będzie kontynuowana, a opieką i zabiegami podologicznymi zostaną objęci najbardziej potrzebujący podopieczni naszej placówki opiekuńczej.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

MARZEC 2017

Email Drukuj PDF

30 MARZEC 2017 r.

Zatwierdzenie ostatecznego rozliczenia projektu (AK)tywni umowa numer 10071/2016/ASOS.

w ramach programu ASOS_2016 r.

W dniu 30 marca 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostatecznie zatwierdziło i pozytywnie rozliczyło sprawozdanie finansowo-merytoryczne projektu (AK)tywni realizowanego w 2016 r. w ramach programy ASOS na lata 2014-2020.

Zadanie miało na celu otoczenie stałą opieką oraz aktywizacją psycho-społeczną seniorów - byłych żołnierzy AK, jako warunku zapobiegania samotności i wykluczeniu osób starszych, w konsekwencji urazów i traumy wojennej, wieku, choroby, ograniczeń ruchowych lub braku opiekuna wspomagającego ich możliwości życiowe. Projekt stał się szansą na wyciągnięcia osób starszych z domu, dzięki uczestnictwu w różnych formach systemu dziennej opieki aktywizacyjnej i wspomagającej (terapia zajęciowa, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia integracyjne i kulturalno-oświatowe), wskutek czego nie byli skazywani na samotność, ale mobilizowani do wspólnej aktywności społecznej i fizycznej. Dla wielu z nich projekt stał się szans na podniesienie jakości życia: poprzez (1) stałą opiekę pielęgnacyjną z wyżywieniem w trakcie 5 dni spotkań warsztatowych, (2) zachowanie sprawności fizycznej (zajęcia ogólnorozwojowe dostosowane do potrzeb osób starszych), (3) utrzymanie sprawności mentalnej i społecznej (zajęcia kulturalno-oświatowe) oraz (4) rozwiązywanie doraźnych problemów związanych np. ze starzeniem się i samotnością (wsparcie prawne i socjalne).

W projekcie został uruchomiony wolontariat senioralny - jako forma budowania zaplecza opiekuńczego dla osób starszych pozostających w domu, wymagających stałej opieki i monitoringu oraz grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów.

W projekcie wzięło udział 60 osób: 30 seniorów, byłych żołnierzy AK w wieku 80+, 20 seniorów: wolontariuszy w wieku 65+ współdziałających ze stowarzyszeniem kombatanckim byłych żołnierzy AK oraz 10 opiekunów rodzinnych.

Projekt trwał 7 miesięcy.

 

Wszystkim pracownikom, trenerom, specjalistom i współpracownikom

realizującym lub wspomagającym działania projektowe

Zarząd Fundacji składa serdeczne podziękowania.

 

Działania realizowane w ramach projektu "(AK)tywni". System dziennej opieki i aktywizacji społeczno-kulturalnej z elementami terapii ogólnorozwojowej dla seniorów - byłych żołnierzy AK Okręgu Warszawskiego realizowanego przez Fundację „Pomoc Potrzebującym” na podstawie rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w ramach dofinansowania na realizację zadania publicznego z priorytetu IV „Usługi społeczne dla osób starszych” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejumowa numer 10071/2016/ASOS

opracowała: Małgorzata MROCZEK

27 MARZEC 2017 r.

Koncert zespołu DUO

W dniu 27 marca 2017 roku w siedzibie Fundacji "Pomoc Potrzebującym" odbył się koncert zespołu DUO. Zespół "DUO" tworzą dwaj profesjonalni muzycy: Waldemar TRZECIAK - akordeon oraz Mirosław KUŹNIAK - skrzypce. Obaj Panowie związani z wieloma zespołami muzycznymi, mającymi w swym repertuarze piosenki warszawskie, znane i lubiane standardy muzyki poważnej opracowane na akordeon i skrzypce, popularne czardasze, pieśni i ballady rosyjskie i ukraińskie. Mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchać przebojów z repetuaru: Johana Straussa, Franza Lehara, Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina. Do tego klasyka piosenek 20lecia międzywojennego oraz znane i populrane pieśni śpiewane od lat przez pokolenia.

 

Występ zespołu DUO w placówce opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5. Występ zespołu DUO w placówce opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5.
Waldemar TRZECIAK: akordeon. Członek zespołu DUO. Waldemar TRZECIAK: akordeon. Członek zespołu DUO.
Mirosław KUŹNIAK: skrzypce. Członek zespołu DUO. Mirosław KUŹNIAK: skrzypce. Członek zespołu DUO.
Zespół DUO w składzie: Waldemar TRZECIAK - akordeon, Mirosław KUŹNIAK - skrzypce. Zespół DUO w składzie: Waldemar TRZECIAK - akordeon, Mirosław KUŹNIAK - skrzypce.
Zasłuchana publiczność w trakcie koncertu zespołu DUO. Zasłuchana publiczność w trakcie koncertu zespołu DUO.
Występ zespołu DUO w placówce opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5. Występ zespołu DUO w placówce opiekuńczej przy ul. Oliwskiej 5.
BRAWA dla zespołu DUO. BRAWA dla zespołu DUO.
Zespół DUO w składzie: Waldemar TRZECIAK - akordeon, Mirosław KUŹNIAK - skrzypce. Zespół DUO w składzie: Waldemar TRZECIAK - akordeon, Mirosław KUŹNIAK - skrzypce.
Rozśpiewana publiczność w trakcie koncertu zespołu DUO. Rozśpiewana publiczność w trakcie koncertu zespołu DUO.

 

W koncercie wzięlu idział kombatanci - członkowie Światowego Związku Żołneirzy AK oraz członkowie chóru VOLARE prowadzonego przez Pani Paulinę Nowak - terapeutkę zajęciową naszej Fundacji. Seniorów nie trzeba było namawiać do wspólnego śpiewania. Nawet muzyków zaskoczyło wspólne śpiewanie znanej arii "Usta milczą, dusza śpiewa".

Po raz kolejny mieliśmy okazję zachwycić się niezwykłym kunsztem muzycznym i świetnymi aranżacjami instrumentalnymi wykonywanych utworów. Obu Panom za znakomity występ, świetny kontakt z publicznością i muzyczną inspirację do wspólnego śpiewaniam... SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

 

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2017 r.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

10 MARZEC 2017 r.

Koncert Michała Matuszewskiego

W dniu 10 marca 2017 roku w siedzibie Fundacji "Pomoc Potrzebującym" odbył się koncert Michała MATUSZEWSKIEGO - finalisty XI Edycji programu muzycznego "Must be the Music". Michał był odkryciem XI edycji muzycznego show. "Pan jest z kategorii fenomenalnych ludzi" – powiedziała Kora tuż po występie 22- letniego Michała. Dzięki piosenkom Anny German - które wykonuje wprost fenomenalnie i głosom widzów dotarł aż do wielkiego finału, W wielkim finale Michała pokonała go Ola Garstka. Zaczarował jury i publiczność brawurowym wykonaniem piosenki „Człowieczy los” z repertuaru Anny German. Artysta zdobył wielu fanów a jego trasa koncertowa jest utkana występami w całej Polsce.

 

Michał wystąpił Fundacji z godzinnym recitalem polskich piosenek. Nie musiał zachęcać naszych podopiecznych do wspólnego śpiewania. Oczywiście najbardziej wzruszał wykonaniem piosenek Anny German, pokazując niesamowitą skalę głosu. Barwa  jego głosu jest trudna do określenia. Jest to mieszanka falsetu z kontratenorem. Głos jest ciepły, wręcz aksamitny - pieści uszy słuchaczy i zachwyca nieskazitelnością brzmienia.

 

W imieniu Naszych Podopiecznych, Żołnierzy Armii Krajowej, Chóru Volare oraz przybyłych gości, DZIĘKUJEMY za PRZEPIĘKNY KONCERT!
Cudowny głos, świetnie dobrany repertuar w połączeniu z lekkością i naturalnością w głosie to była PRAWDZIWA MUZYCZNA UCZTA!

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2017 r.

 

Informacje z placu budowy: ukończone prace budowlane przy budowie kondygnacji.

Zarząd Fundacji informuje, że prace budowlane przy budowie nowego skrzydła placówki - Hospicjum przy ul. Oliwskiej 5 weszły w fazę ukończenia stanu surowego. Obecnie zamknięte jest stawianie kondygnacji. Trwają prace przy wykończeniu i oddaniu stanu surowego budynku. Widać juz wyraźnie bryłę budynku, która tworzy z budynkiem głównym placówki opiekuńczej przy ul. Oliwskiej charakterystyczną literę L. Obecnie są prowadzone niezbędne prace wykończeniowe zmierzające do zamknięcia stanu surowego. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a przewidywany czas oddania do użytku stanu surowego budynku to kwiecień 2017 r.

 

Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5 Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5
Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5 Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5
Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5 Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5
Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5 Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

LUTY 2017

Email Drukuj PDF

Luty 2017 r.

13.02.2017 r.

Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej

13 lutego 2017 r.w placówce Fundacji przy ul. Oliwskiej 5, już po raz kolejny wystąpiła Warszawska Orkiestra Sentymentalna, zespół rozsmakowany w dawnych melodiach Warszawy (i nie tylko) kontynuujący tradycję rewiowych wykonań utworów tanecznych i sentymentalnych.

Warszawska Orkiestra Sentymentalna to grupa siedmiu osób, które połączyła pasja do muzyki oraz miłość do miejskiego folkloru. Nasi pensjonariusze mieli okazję usłyszeć znane przeboje przedwojennej Warszawy, między innymi "Warszawa da się lubić", "Bal na Gnojnej", "Nikodem" z repertuaru Mieczysława Fogga, Adama Astona, Stanisława Grzesiuka, a także oryginalne utwory zespołu, utrzymane w klimacie.

 Jak na prawdziwą orkiestrę przystało, oprócz barwnych głosów w ich wykonaniach można było usłyszeć między innymi akordeon, klarnet, kontrabas, wibrafon czy mandolinę. W połączeniu daje to niesamowicie bogate brzmienie, które sprawia, że nogi same rwą się do tańca. A muzyka tańcom sprzyja, bo grane utwory to polki, foxtroty, walczyki i tanga. Starszym pokoleniom dają możliwość powrotu do dawnych melodii.

 

 
 

 

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2017 r.

 

STYCZEŃ 2017

Email Drukuj PDF

STYCZEŃ 2017

18.01.2017r.

Koncert zespołu „Cała Praga Śpiewa” z udziałem muzyków z orkiestry CzessBand.

W dniu 18 stycznia br. odbył się koncert zespołu „Cała Praga Śpiewa” pod kierownictwem Łukasza Owczynnikowa. Zespół tworzą seniorzy działający przy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 na warszawskiej Pradze. Zespół wziął udział w VIII edycji programu „Must be the Music” dochodząc do finału i zdobywając ogromną sympatię widzów.

 

 

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2017 r.

 

11.01.2017r.

Noworoczny Koncert Musicalowy

W dniu 11 stycznia 2017r. w placówce przy ul. Oliwskiej 5 odbył się Noworoczny Koncert Musicalowy. W koncercie wystąpili: Bogumiły Dziel-Wawrowskia sopran oraz Robert Szpręgiel baryton. Artystom akompaniował: Maciej Piszek - fortepian.
Całe trio muzyków to artyści na stałe związani z Operą Kameralną w Warszawie, koncertujący na scenach polskich teatrów operowych i operetkowych. Znani z brawurowych wykonań znanych utworów operetkowych, operowych i musicalowych. Przy tym artyści o niezwykłej haryzmie scenicznej, swadzie wykonawczej połączonej z pięknym brzmieniem i cudowanie zestrojonymi głosami. Dlatego ten występ tak mocno zapadł wszytkim w pamięć - dzięki atmosferze i kontaktowi z publicznością, którą artystom udało się świetnie nawiązać. Widać, że w trakcie występu liczy się nie tylko perfekcja wykonania, ale to co niesie ze sobą muzyka - radość z obcowania z prawdziwą sztuką i szczęście jakie daje się drugiej osobie z muzyki, którą można przekazać. Za to cudowane spotkanie z muzyką wszystkim trzem artystom jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

 
 

 

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane na rzecz kombatantów w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2017 r.

 

04.01.2017r.

Wigilijny Koncert Kolędowy

W nastroju Świąt Bożego Narodzenia dnia 4 stycznia odbył się Wigilijny Koncert Kolędowy w wykonaniu znakomitych artystów scen operowych i operetkowych. Wystąpili Pani Bogumiła Dziel- Wawrowska sopran przy akompaniamencie pana Macieja Piszek fortepian.

 

 

GRUDZIEŃ 2016

Email Drukuj PDF

GRUDZIEŃ 2016 r.

Informacje z placu budowy: prace zbrojeniowe i budowa kondygnacji.

Zarząd Fundacji informuje, że prace budowlane przy budowie nowego skrzydła placówki - Hospicjum przy ul. Oliwskiej 5 weszłu w fazę decydującą. Budowa wyszła z fundaementów i obecnie kontynuowane są prace zbrojeniowe i prace budowlane przy kolejnych kondygnacjacj budynku. W miarę łagodna zima pozwala nam kontynuować budowę a zewnętrzne prace budowlane nie zostały wstrzymane. Planowane zakończenie stanu surowego przewidziane jest na marzec/kwiecień 2017 r. Na terenie budowy znajduje się ciężki sprzęt, a prace budowalne wspomaga dźwig oraz wykwalifikowane kadra budowlana, które realizowała podobne projekty użyteczności publicznej. Prace budowlane postępują zgodnie z zakładanym preliminarzem robót.

 

Prace budowlane przy inwestycji - hospicjum przy ul. Oliwskiej 5 Prace budowlane przy inwestycji - hospicjum przy ul. Oliwskiej 5
Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5 Budowa hospicjum przy ul. Oliwskiej 5
Prace budowlne przy budowie hospicjum ul. Oliwska 5 Prace budowlne przy budowie hospicjum ul. Oliwska 5
Prace budowlane przy ul. Oliwskiej 5 Prace budowlane przy ul. Oliwskiej 5
Prace budowlane - nowe skrzydło placówki przy ul. Oliwskiej 5 Prace budowlane - nowe skrzydło placówki przy ul. Oliwskiej 5

opracowała: Małgorzata MROCZEK

29.12.2016 r.

Koncert Karnawałowy zespołu BENE

Już po raz czwarty mieliśmy ogromną przyjemność gościć w naszej placówce przy ul. Oliwskiej 5 Zespół BENE, który swoim talentem i charyzmą, już po raz kolejny udowodnił, że autentycznie można zarażać miłością do muzyki.

Zespół wystąpił w repertuarze obejmującym pieśni i muzykę włoską, pieśni neapolitańskie, wybrane utwory z tradycyjnej muzyki polskiej.

 

 

19.12.2016r., 20.12.2016r.

Spotkania Wigilijne w naszych Domach Opieki.

Coroczne, uroczyste spotkania wigilijne odbyły się dnia 19.12.2016r w Domu Opieki przy ul. Oliwskiej 5. Oraz 20.12.2016r. w Domu Opieki przy ul. Kiejstuta 1.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli pensjonariusze z zaproszonymi rodzinami, pracownicy oraz przybyli goście. Wizyta księdza, wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem pozwoliły poczuć się wszystkim jak na prawdziwej, rodzinnej Wigilii. Wykonane przez seniorów ozdoby świąteczne pięknie przystroiły stoły, na których podane zostały wigilijne potrawy przygotowane przez pracowników. Dopełnieniem spotkania wigilijnego był występ duetu kameralnego na skrzypce i altówkę oraz wspólne śpiewanie kolęd  co podkreśliło rodzinną atmosferę panująca w naszych domach opieki oraz szczególną więź pomiędzy seniorami a pracownikami.

 

Za uczestnictwo w Wigiliach bardzo serdecznie dziękujemy rodzinom, które zjawiły się i przeżywały święta razem z nami.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 22

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

 

 

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie